Jezu, Lekarzu duszy i ciała, pomnóż naszą ufność do Ciebie

Jezus na łodzi

Cytat dnia

Spotykamy się z zarzutem: wszystkie religie opierają się na prawdzie i dają człowiekowi jakieś prawidła życia: czyż tedy nie słuszna, by mu zostawić do woli, jaką religię chce wyznawać? Nie jest to rzeczą słuszną, bo jak Bóg jest jeden i prawda jedna, tak jedna tylko religia może być prawdziwą; inaczej trzeba by twierdzić, że ma prawdę za sobą i ten katolik, który wierzy w to, czego Kościół naucza – i ten protestant, który nie uznaje Kościoła – i ten żyd, który odrzuca Zbawcę Jezusa Chrystusa – i ten muzułmanin, który Mahometa uważa za boskiego proroka – czyli że jedna prawda drugą wyklucza, a więc że wszystkie religie są fałszywe.

św. Józef Sebastian Pelczar

______________________________________________________________________________________________________________

Słowo Boże

św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa

Mk, 3, 7-12

Jezus oddalił się ze swymi uczniami w stronę jeziora. A przyszło za Nim wielkie mnóstwo ludzi z Galilei. Także z Judei, z Jerozolimy, z Idumei i Zajordania oraz z okolic Tyru i Sydonu szło do Niego mnóstwo wielkie na wieść o tym, jak wiele działał. Toteż polecił swym uczniom, żeby łódka była dla Niego stale w pogotowiu ze względu na tłum, aby na Niego nie napierano. Wielu bowiem uzdrowił i wskutek tego wszyscy, którzy mieli jakieś choroby, cisnęli się do Niego, aby Go dotknąć. Nawet duchy nieczyste, na Jego widok, padały przed Nim i wołały: «Ty jesteś Syn Boży». Lecz On surowo im zabraniał, żeby Go nie ujawniały.

PIERWSZE CZYTANIE (Hbr 7,25-8,6)

Chrystus jest arcykapłanem bez grzechu

Czytanie z Listu do Hebrajczyków.

Bracia:
Jezus może zbawiać na wieki tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nimi.
Takiego bowiem potrzeba nam było arcykapłana: świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników, wywyższonego ponad niebiosa, takiego, który nie jest obowiązany, jak inni arcykapłani, do składania codziennej ofiary najpierw za swoje grzechy, a potem za grzechy ludu. To bowiem uczynił raz na zawsze, ofiarując samego siebie. Prawo bowiem ustanawiało arcykapłanami ludzi obciążonych słabością, słowo zaś przysięgi, złożonej po nadaniu Prawa, ustanawia Syna doskonałego na wieki.
Sedno zaś wywodów stanowi prawda: takiego mamy arcykapłana, który zasiadł po prawicy tronu Majestatu w niebiosach jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku zbudowanego przez Pana, a nie przez człowieka.
Każdy bowiem arcykapłan ustanawiany jest do składania darów i ofiar, przeto potrzeba, aby Ten także miał coś, co by ofiarował. Gdyby więc był na ziemi, to nie byłby kapłanem, gdyż są tu inni, którzy składają ofiary według postanowień Prawa. Usługują oni obrazowi i cieniowi rzeczywistości niebieskich. Gdy bowiem Mojżesz miał zbudować przybytek, to w ten sposób został pouczony przez Boga: „Patrz zaś, abyś uczynił wszystko według wzoru, jaki ci został ukazany na górze”.
Teraz zaś otrzymał w udziale o tyle wznioślejszą służbę, o ile stał się pośrednikiem lepszego przymierza, które oparte zostało na lepszych obietnicach.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 40,7-8a.8b-10.17)

Refren: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.

Nie chciałeś ofiary krwawej, ani z płodów ziemi, *
lecz otworzyłeś mi uszy.
Nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. *
Wtedy powiedziałem: „Oto przychodzę.

W zwoju księgi jest o mnie napisane: +
Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże, *
a Twoje prawo mieszka w moim sercu”.
Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu *
i nie powściągałem warg moich, o czym Ty wiesz, Panie.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Mt 4,23)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Jezus głosił Ewangelię o królestwie
i leczył wszelkie choroby wśród ludu.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Mk 3,7-12)

Podziw tłumów dla Jezusa

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

Jezus oddalił się ze swymi uczniami w stronę jeziora. A szło za Nim wielkie mnóstwo ludu z Galilei. Także z Judei, z Jerozolimy, z Idumei i Zajordania oraz z okolic Tyru i Sydonu szło do Niego mnóstwo wielkie na wieść o Jego wielkich czynach. Toteż polecił swym uczniom, żeby łódka była dla Niego stale w pogotowiu ze względu na tłum, aby się na Niego nie tłoczyli.

Wielu bowiem uzdrowił i wskutek tego wszyscy, którzy mieli jakieś choroby, cisnęli się do Niego, aby się Go dotknąć. Nawet duchy nieczyste na Jego widok padały przed Nim i wołały: „Ty jesteś Syn Boży”. Lecz On surowo im zabraniał, żeby Go nie ujawniały.
Oto słowo Pańskie.
KOMENTARZ

Dotknąć Jezusa

Tłumy, które gromadziły się wokół Jezusa, świadczą o tym, jak bardzo atrakcyjna była Jego nauka oraz jak wielkie były Jego czyny. Niestety, jeśli spojrzymy na nie z perspektywy Jego Męki na krzyżu, gdy opuszczony niemalże przez wszystkich, także przez swoich uczniów, umiera w samotności, to jawi nam się bardzo smutny obraz. Łatwo jest nam iść za Jezusem, gdy coś z tego dla siebie zyskujemy, trudniej, gdy musimy coś zaryzykować. On zna naszą naturę i mimo wszystko nas nie odrzuca. Pragnie, abyśmy w każdej chwili naszego życia mieli w sobie pragnienie spotkania z Nim, nieważne, jak daleko odeszliśmy. Bez znaczenia jest, jak wyglądała nasza przeszłość czy jak bardzo zagmatwana jest nasza teraźniejszość. On jest Synem Bożym, który z miłości do nas przyjął ludzkie ciało, stając się prawdziwym człowiekiem. On nigdy nie odwraca się od nas. W Nim zawsze dostępne jest dla nas zbawienie.Jezu, Lekarzu duszy i ciała, pomnóż naszą ufność do Ciebie, abyśmy nawet w najciemniejszych momentach naszego życia nie zapominali, że Ty nigdy nas nie opuścisz.

 
Rozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2017”
Autorzy: o. Daniel Stabryła OSB, o. Michał Legan OSPPE
Edycja Świętego Pawła
______________________________________________________________________________________________________________

Czytelnia

Cenzura na najwyższym szczeblu? „New York Times” zabrania używania frazy „obrońcy życia”

PCh24.pl

Cenzura na najwyższym szczeblu? „New York Times” zabrania używania frazy „obrońcy życia”

Zdjęcie ilustracyjne. Źródło: wikicommons.com, user:Alterego

Dyskusja na Twitterze ujawniła manipulatorskie praktyki słynnej amerykańskiej gazety. Dziennikarka „New York Times” przyznała, że jej redakcja nie pozwala na używanie takich określeń, jak „obrońcy życia”. Dotyczy to nawet przypadków, gdy jest to nazwa własna jakiegoś wydarzenia – na przykład Marszu dla Życia. Dziwnym trafem podobne manipulacje nie zdarzają się, gdy chodzi o imprezy lewaków.

 

W artykule na temat Marszu dla Życia opublikowanym 12 stycznia użyto nazwy własnej wydarzenia tylko w jednym przypadku – gdy już niemal nie dało się tego uniknąć. W innych sytuacjach używano określenia „marsz anty-aborcyjny”.

 

Ta językowa manipulacja wywołała dyskusję na Twitterze. Konserwatyści, w tym duchowni i przedstawiciele think-tanków, zaczęli krytykować autorkę tekstu, Sheryl Gay Stolberg. Dziennikarka tłumaczyła się, że sama używa określenia „Marsz dla Życia”, jednak zostało ono zmienione przez redakcję „New York Times’a”.

 

Wyjaśnienie to nie przekonało Ryan’a Andresona z konserwatywnej „Heritage Foundation”. „To tym gorzej” – stwierdził.

 

Sheryl Gay Stolberg potwierdziła zaś, że redakcja „NYT” wymaga używania słów „aborcja” i „anty-aborcyjny”. Nie zezwala zaś na używanie terminów „pro-life” ani, co ciekawe, „pro-choice”.

 

Jak zauważa Lianne Laurence, podobne niezgodności nie zdarzają się, gdy „New York Times” relacjonuje wydarzenia zgodne ze swoją linią polityczną. Na przykład „Marsz kobiet na Waszyngton” został określony zgodnie z wolą organizatorów. Ten protest przeciwko Donaldowi Trumpowi odbędzie się 21 stycznia. Wspomniany „Marsz dla życia” zaplanowano zaś na 27 stycznia. Jego uczestnicy przejdą ulicami Waszyngtonu w rocznicę wyroku Sądu Najwyższego w sprawie Roe vs Wade. W 1973 roku zalegalizował on aborcję na terenie całych Stanów Zjednoczonych.

 

Sprawa pokazuje, jak ważny dla debaty publicznej jest odpowiedni dobór słów. Potrafi on w subtelny sposób zmienić nastawienie do omawianej kwestii. Określenie „ochrona życia” budzi jednoznacznie pozytywne skojarzenia, dlatego też pozostaje im określanie obrońców życia za pomocą bardziej „negatywnych” terminów.

 

Źródło:PCh24.pl/ lifesitenews.com/mjend

______________________________________________________________________________________________________________

 

 

O autorze: Słowo Boże na dziś