Historia pomnika niepodległości w Czosnowie

W portalu Dzieje.pl ukazał się {TUTAJ (link is external)} artykuł “Krótka i zagmatwana historia pomnika niepodległości w Czosnowie” pióra Ewy i Pawła Zygmuntów. Gmina Czosnów leży w odległości 27 km od Warszawy pomiędzy Łomiankami a Nowym Dworem Mazowieckim {TUTAJ (link is external)}. W roku 1928 w Czosnowie postawiono pomnik dziesięciolecia niepodległości Polski. Przetrwał on do drugiej wojny światowej, podczas której został zniszczony. Pamięć o nim jednak przetrwała. W artykule czytamy:

“Do 2015 roku dotrwało bardzo niewiele informacji na temat przedwojennego pomnika. W pamięci lokalnej zachowało się wspomnienie o jego istnieniu, co również potwierdza odtworzona wspólnymi siłami w 1998 roku Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej w Czosnowie. Kronika ta mówi również o tym, że pomysłodawcą postawienia pomnika niepodległości był miejscowy nauczyciel Władysław Lerch i członkowie Koła Młodzieży Wiejskiej „Wici”. Druhowie OSP również mieli swój niemały udział w całej historii, bowiem sfinansowali budowę tegoż pomnika.
Wiadomo również, że zaprojektował go inż. Stolarczyk. Był to pomnik skromny, ale dający siłę i nadzieję. Przedstawiał on orła w koronie z rozpiętymi skrzydłami zrywającego krępujące go kajdany. Koniec pomnika nastąpił wraz z początkiem II wojny światowej.”.

Pani Ewie Zygmunt i Sławomirowi Kalińskiemu udało się odnaleźć fotografię owego pomnika. Powstał potem pomysł jego odbudowy:

” W Palmirach w dniu 16 stycznia 2016 roku zawiązany został Komitet Społeczny na rzecz Odbudowy Pomnika Niepodległości w Czosnowie „Orzeł”, który poza główną ideą postawił sobie cel odtworzenia historii pomnika, jego budowy, zniszczenia oraz losu elementów się nań składających. (…) Dziś na rzecz powrotu orła do Czosnowa pracuje Komitet Społeczny. Prowadzi on swoją stronę na facebooku, którą zatytułował Orzeł 1928. Na stronie publikowane są informacje na temat kolejnych wydarzeń organizowanych w celu pozyskiwania środków pieniężnych, z których zostanie odbudowany pomnik niepodległości. Komitet Społeczny zbiera również podpisy na odwrocie powiększonego zdjęcia z pomnikiem, które planuje się zamknąć w kapsule czasu, a tą wmurować pod pomnikiem. (…) na jesieni 2018 roku, planuje się uroczyste odsłonięcie pomnika. To wtedy zbiegają się trzy jubileusze: setna rocznica odzyskania niepodległości Polski, setna rocznica założenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Czosnowie i dziewięćdziesiąta rocznica odsłonięcia w Czosnowie pierwszego pomnika niepodległości.”.

Komitet organizował już różne imprezy m.in. “Bieg Orła” w listopadzie 2016. Przytoczę jeszcze apel Komitetu:
“APEL
Komitet Społeczny zwraca się z prośbą o kontakt do potomków Władysława Lercha, inż. Stolarczyka (bdb), pana Krzemińskiego i innych osób, które mogą cokolwiek wnieść do odtwarzanej historii pomnika niepodległości z Czosnowa. Adres skrzynki mailowej to orzel1928.czosnow@gmail.com (link sends e-mail). Natomiast osoby, które zechciałby wesprzeć sprawę datkiem mogą to uczynić dokonując wpłaty na rachunek Komitetu Społecznego nr: 76-8009-1046-0011-1302-2002-0001.”.

No cóż – należy tej akcji życzyć powodzenia. Dlaczego o niej piszę? Gdyż jest to wspaniały przykład oddolnej akcji lokalnych patriotów pragnących upamiętnić historię swej miejscowości.

O autorze: elig