Człowieku, zależy mi na tobie

Cytat dnia

Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni.

I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz.

Słowo Boże

Św. Stanisława, biskupa i męczennika, Głównego Patrona Polski, Uroczystość

► Posłuchaj!

Poproś Ducha Świętego, by poprowadził cię dziś w modlitwie. W miejscu, w którym jesteś, wsłuchaj się w swojego Pasterza. On chce teraz mówić do Ciebie.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg Świętego Jana
J 10, 11-16
Jezus powiedział do faryzeuszów: «Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz».

Według Jezusa dobry pasterz to osoba, która koncentruje swoją uwagę na owcach, troszczy się o nie, bo one są jego własnością. Ta relacja jest tak silna, że pasterz nie skupia swojej uwagi na własnym życiu. Jezus, używając tej metafory, pokazuje nam, jak jest blisko i jak bardzo mu na nas zależy. Podkreśla również, że miłość do drugiej osoby jest ważniejsza niż miłowanie swojego własnego życia. O jakich sprawach rozmawiasz z Bogiem, a do jakich Go już nie dopuszczasz?

Najemnik w obliczu możliwości utraty swojego życia porzuca owce i troszczy się o siebie, nie dostrzega perspektywy bezpieczeństwa, jaką daje kochanie i bycie kochanym jakby ona była dla niego niedostępna, jakby nie było niczego innego oprócz handlu: coś za coś, usługa za usługę, a w razie zagrożenia pozostaje już tylko ucieczka.

Jezus nie opuszcza cię w trudnych chwilach, wtedy kiedy grozi ci niebezpieczeństwo. On zna ciebie i pragnie, abyś i ty Go poznał. Chce, abyś się przekonał jak bardzo mu na tobie zależy. Czy pozwolisz Mu, aby zatroszczył się o twoje życie?

Powiedź Jezusowi o sytuacjach w których byłeś zagrożony, o tych chwilach w których doświadczałeś lęku. Pozwól mu je przemienić.

 

ŚW. STANISŁAWA, BISKUPA I MĘCZENNIKA
– UROCZYSTOŚĆPIERWSZE CZYTANIE (Dz 20,17-18a.28-32.36)Duch Święty ustanowił biskupów, aby kierowali Kościołem Bożym

Czytanie z Dziejów Apostolskich.

Paweł, posławszy z Miletu do Efezu, wezwał starszych Kościoła.
A gdy do niego przybyli, przemówił do nich: „Uważajcie na samych siebie i na całe stado, nad którym Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, nabytym własną Jego krwią. Wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając stada. Także spośród was samych powstaną ludzie, którzy głosić będą przewrotne nauki, aby pociągnąć za sobą uczniów.
Dlatego czuwajcie, pamiętając, że przez trzy lata we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami upominać każdego z was. A teraz polecam was Bogu i słowu Jego łaski, władnemu zbudować i dać dziedzictwo ze wszystkimi świętymi”.
Po tych słowach upadł na kolana i modlił się razem ze wszystkimi.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 100,1-2.3.4b-5ab)

Refren: My ludem Pana i Jego owcami.

Wykrzykujcie na cześć Pana, wszystkie ziemie, *
służcie Panu z weselem.
Stawajcie przed obliczem Pana *
z okrzykami radości.

Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, *
On sam nas stworzył,
jesteśmy Jego własnością, *
Jego ludem, owcami Jego pastwiska.

W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem, *
z hymnami w Jego przedsionki.
Albowiem Pan jest dobry, *
Jego łaska trwa na wieki.

DRUGIE CZYTANIE (Rz 8,31b-39)

Nic nas nie odłączy od miłości Chrystusa

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.

Bracia:
Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej, zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami?
Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Jak to jest napisane: „Z powodu Ciebie zabijają nas przez cały dzień, uważają nas za owce przeznaczone na rzeź”.
Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 10,14)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ja jestem dobrym pasterzem
i znam owce moje, a moje Mnie znają.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (J 10,11-16)

Dobry pasterz daje życie za owce

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

Jezus powiedział do faryzeuszów: „Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach.
Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz”.

Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZ

Owce i Pasterz

 

Mało kto z nas chętnie daje się zaliczyć do kategorii owiec. Przecież one tak bezmyślnie idą za tym, kto je prowadzi, są bezrefleksyjne i brak im indywidualizmu. My chcemy być inni. Wszystko to prawda i nie ma w tym nic złego. Czytając dzisiejszą Ewangelię, nie możemy jednak zapomnieć o tym, kto jest tym pasterzem, za którym idą ewangeliczne owce. Współcześni duszpasterze nieraz nie spełniają się w roli dobrych pasterzy, więc nie ma się co dziwić, że jest opór przeciw byciu owcą. Pasterz Jezus jest jednak inny. On oddał swoje życie za nas i jest gwarantem tego, że droga, którą nas prowadzi, a którą jest On sam (por. J 14, 6), to droga zbawienia.

 

Panie Jezu, Dobry Pasterzu, daj nam łaskę poznania Ciebie lepiej, aby zrodziło się w nas głębokie zaufanie do Ciebie.

Rozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2017”
Autorzy: o. Daniel Stabryła OSB, o. Michał Legan OSPPE
Edycja Świętego Pawła

O autorze: Słowo Boże na dziś