Czy PiS jest partią antykomunistyczną?

 

Odpowiadając uczciwie na to pytanie, trzeba najpierw rozróżnić dwa rodzaje komunizmu.

  • Stary komunizm moskiewski, bazujący na pierwowzorze czerpanym z manifestu komunistycznego Marksa, który wkroczył do Polski razem z wojskami okupacyjnymi ZSRR.
  • Nowy komunizm zachodni – antykulturowy marksizm – Marks, manifest komunistyczny Spinellego, strategia Gramsciego, teoria krytyczna.

1) W stosunku do pierwszego (postkomunizm) PiS wykonał wybiórczo następujące działania: Obniżenie przywilejów emerytalnych, zmiana nazw ulic, częściowe oczyszczenie MSZ, planowane usunięcie wszystkich symboli komunizmu moskiewskiego – to zaledwie mała część spośród tego, co należało zrobić.

Nie wykonał: dekomunizacji polskich uczelni, nie zdelegalizował partii komunistycznych, nie penalizuje głoszenia ideologii komunistycznej, a także nie odebrał ukradzionego majątku przez komunistów i postkomunistów. Wciąż tematem tabu jest tzw. żydokomuna, która cieszy się przywilejem bezkarności i pełni rolę moderatorów KOD i innych wydmuszek gromadzących mięso armatnie przeciw Polsce.

2) W stosunku do drugiego PiS nie wykonał i nie wykonuje żadnych realnych działań (!) Mam na myśli: oczyszczenie polskich uczelni z marksistów antykulturowych, likwidację tzw. Gender Studies, penalizację głoszenia ideologii totalitarnej bazującej na powyższych komunistycznych źródłach, likwidację Fundacji Sorosa, która finansuje współczesne lewicowe jaczejki nazywane dla zmylenia przeciwnika – Fundacjami, organizacjami pozarządowymi, Stowarzyszeniami itp.

Ponadto, co jest moim zdaniem karygodne, politycy PiS z ignorancji lub tchórzostwa nie informują Polaków, że oficjalną podstawą programową tzw. UE jest manifest komunistyczny z Ventotene (Spinellego) zakładający dosłowną – całkowitą likwidację państw narodowych, w tym Polski – jedna centralna władza – ustawodawcza, sądownicza, wykonawcza, jedna waluta, jedna armia, jeden budżet.

Reasumując: niestety, PiS nie jest partią antykomunistyczną. Częściowe oczyszczenie ze złogów postkomunistycznych sfery publicznej, przy jednoczesnej tolerancji dla marksizmu antykulturowego nie pozwala zaliczyć tej formacji do grona antykomunistycznych. Jeżeli chcesz, drogi wyborco PiS, aby to się zmieniło –  wywrzyj presję na twoich politykach.

______________________________________________________________________________________________________________

O autorze: CzarnaLimuzyna

"Tylko prawda jest ciekawa". Blog osobisty. Moje prywatne opinie na temat polityki nie mają charakteru "prawd objawionych". We wpisach antynarracyjnych stosuję hiperbolę.