Jezus mówi do ciebie każdego dnia

Jezus i Faryzeusze (mal. Gustave Doré, 1832–1883)

Cytat dnia

Nowa Konstytucja? Tak, ale Chrystusowa

 

Słowo Boże

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Jana
J 10, 22-30
Obchodzono w Jerozolimie uroczystość Poświęcenia Świątyni. Było to w zimie. Jezus przechadzał się w świątyni, w portyku Salomona. Otoczyli Go Żydzi i mówili do Niego: «Dokąd będziesz nas trzymał w niepewności? Jeśli Ty jesteś Mesjaszem, powiedz nam otwarcie!» Rzekł do nich Jezus: «Powiedziałem wam, a nie wierzycie. Czyny, których dokonuję w imię mojego Ojca, świadczą o Mnie. Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec. Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną, a Ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy»

 

Czy dobrze znasz głos Jezusa, czy umiesz go rozpoznać pośród innych dźwięków? A może jest coś, co zagłusza Jego głos w twoim sercu?

Jezus mówi do ciebie każdego dnia poprzez modlitwę, wydarzenia czy też  spotkanych ludzi. Karmi cię swoim słowem podczas każdej Eucharystii. Uczy cię swojego głosu, woła cię po imieniu. Oddał za ciebie swoje życie, abyś ty miał życie wieczne. Czego jeszcze potrzebowałbyś, aby nauczyć się Jego głosu?

Na zakończenie poproś Pana, aby nauczył cię słuchać Jego głosu. Pomódl się o łaskę rozpoznawania go wśród tylu innych dźwięków, które cię otaczają.
/Modlitwa w drodze/

______________________________________________________________________________________________________________

 

 

O autorze: Słowo Boże na dziś