O papieżu Franciszku i arcybiskupie Stanisławie Gądeckim… coś dobrego

Najnowsze osiągnięcia nauki dowodzą jednoznacznie, że w życiu człowieka nie ma – poza chwilą poczęcia – drugiego momentu, który można by uznać za początek istnienia człowieka. Historii nie da się cofnąć, tzn. nie wolno zamykać oczu na rozwój nauki.

/List abp Stanisława Gądeckiego do prezentującej poglądy neomarksistowskie, posłanki Katarzyny Lubnauer/.

 

List przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski jest reakcją na pamiętne słowa Lubnauer, w których stwierdziła, że życie ludzkie zaczyna się dopiero od momentu urodzenia.

Nie ma czegoś takiego jak dziecko poczęte. Jest zarodek, płód. Życie ludzkie jest w momencie, kiedy się człowiek urodzi, a wcześniej nie ma takiego pojęcia.

 

Prawo do życia od momentu poczęcia do naturalnej śmierci nie jest prawem religijnym. Stanowi istotną część prawa naturalnego, którego treść – jak podkreśla np. Cyceron – dostępna jest każdemu człowiekowi poprawnie używającemu rozumu (patrz: idea recta ratio). Mamy głęboką nadzieję, że pewnego dnia także Pani Przewodnicząca dołączy do grona polityków broniących z pełnym przekonaniem praw osób najsłabszych, w tym starszych, niepełnosprawnych czy poczętych dzieci

– pisze arcybiskup Gądecki w liście.

Franciszek: błąd marksizmu odżywa w ideologii gender

Aby obronić człowieka przed ideologicznymi redukcjonizmami, trzeba ponownie uznać, że posłuszeństwo względem Boga jest granicą posłuszeństwa człowieka względem państwa. A przyjęcie tego wyzwania pośród epokowych przemian, które dziś przeżywamy, oznacza, że należy bronić rodziny – napisał Franciszek w przedmowie do wyboru pism Benedykta XVI o relacji między wiarą i polityką.

Benedykt XVI: prawo naturalne antidotum na dyktaturę relatywizmu.

“Przedstawiając postać i dzieło Jana z Salisbury papież przypomniał, że istnieją dostępne dla rozumu prawdy obiektywne i niezmienne, dotyczące działania praktycznego i społecznego, których źródłem jest Bóg, a które określamy mianem prawa naturalnego. „Powinny z niego czerpać inspirację władze polityczne i religijne w celu krzewienia dobra wspólnego” – zaznaczył Ojciec Święty. Zwrócił przy tym uwagę, że mówiąc o prawie naturalnym Jan wskazywał, że odznacza się ono sprawiedliwością i że wypływają z niego powszechnie obowiązujące zasady, których nie można odwołać. O tym mówił on w dziele „Polycraticus”, traktującym o warunkach sprawiedliwego i dozwolonego działania rządzących”.

______________________________________________________________________________________________________________

źródło cytatów: ekai.pl

O autorze: Redakcja