Co sąsiedzi pana Mosze myślą w Tel Awiwie o Jezusie

Kim jest Jezus?

Shimon z Tel Awiwu: Był dobrym człowiekiem. Boże, niech jego dusza odpoczywa w pokoju.

Neta z Tel Awiwu: Jest kimś dla chrześcijan. Dla mnie jest niczym. Bogu dzięki, przestajemy być już religijni w tym kraju.

Liora z Shaare Tikva: Jezus był założycielem chrześcijaństwa. Założył inną religię.

Yakir z Tel Awiwu: Jezus był Żydem, bo urodziła go żydowska matka. Chrześcijanie obrali go za swojego lidera. Z Talmudu babilońskiego wiemy, że był urodzony z mężczyzny, nie pamiętam imienia.

Hanna z Jerozolimy: Jest figurą dla ludzi, którzy nie potrafią samodzielnie myśleć. To opowiadanie dla ludzi nie nauczonych krytycznego myślenia.

Eran z Naharia: Był uczniem rabinów, ale został heretykiem i odszedł od judaizmu.

Studentka: Był Żydem, który został chrześcijaninem. Wierzył w krzyż. My mamy Gwiazdę Dawida i naszego Boga w niebie.

Gideon z Jerozolimy: Ludzie myślą, że jest założycielem chrześcijaństwa, a faktycznie jest nim Paweł.

Człowiek w sklepie: Jezus miał rabina, który dał mu znak ręką, żeby poczekał aż skończy się modlić, a Jezus nie zrozumiał, pomyślał, że został odrzucony, więc odszedł i stworzył nową religię.

Dean z Tel Awiwu: Jezus jest postmodernistyczną formą judaizmu. Powiedział coś sensacyjnego: „kochaj swojego sąsiada jak siebie samego”.

Eliav z Moshav Rinata: Kabała mówi, że był wśród wielkich kapłanów świątyni. Znali prawdziwe Imię Boga. Dostali polecenie wyczyszczenia umysłów, opuszczenia świątyni i dołączenia do ludzi. Jezus opuścił świątynię, ale zapamiętał Boskie Imię i dlatego miał z niego Boską moc. W zasadzie był Żydem, który głosił miłość i pokój.

Dlaczego nie wierzysz, że Jezus jest Mesjaszem?

Liora z Shaare Tikva: Bo wierzę w to, co dał nam judaizm. Jezus przybył tysiące lat później i założył nową religię.

Yakir z Tel Awiwu: Bo nie jest Mesjaszem. Nikt nie wie, kto nim jest. Kto wie, nie mówi tego. Kto mówi, ten nie wie.

Eran z Naharia: Ponieważ odkupienie jeszcze nie nadeszło. Gdyby nadeszło, nie musielibyśmy pracować i przestrzegać przykazań.

Studentka: Bo nie mamy nic wspólnego z Jezusem. Nic nas nie łączy z Jezusem.

Ruth z Jerozolimy: Bo mamy naszą własną tradycję, starożytną, której częścią jest niewiara w Jezusa. Gdy przyjdzie Mesjasz, naprawi świat. To nie nastąpiło. Proste.

Dean z Tel Awiwu: Bo w nic nie wierzę. Nie wierzę w ludzi. Wierzę w naturę i wierzę w karmę.

_____________

O autorze: Poruszyciel

Stworzony na podobieństwo. Rozum i Wiara. Prawda i Miłość. Wolność i Godność. Bóg, Honor, Ojczyzna! Sprawiedliwość.