Działania pro-life w PRL

Konferencja naukowa
„Człowiek – rodzina – komunizm.
50. rocznica ogłoszenia encykliki »Humanae vitae«
w kontekście relacji państwo – Kościół
w komunistycznej Polsce”.

Uczestnicy:
Teresa Król
dr Wanda Półtawska
o. prof. dr hab. Jacek Salij OP

Prowadzenie dr Jarosław Szarek, prezes IPN

Kraków, 15 czerwca 2018

 

O autorze: Józef Wieczorek

W XX w. geolog z pasji i zawodu, dr, b. wykładowca UJ, wykluczony w PRL, w czasach Wielkiej Czystki Akademickiej, z wilczym biletem ważnym także w III RP. W XXI w. jako dysydent akademicki z szewską pasją działa na rzecz reform systemu nauki i szkolnictwa wyższego, założyciel i redaktor Niezależnego Forum Akademickiego, autor kilku serwisów internetowych i książek o etyce i patologiach akademickich III RP, publicysta, współpracuje z kilkoma serwisami internetowymi, także niezależny fotoreporter – dokumentuje krakowskie ( i nie tylko) wydarzenia patriotyczne i klubowe. Jako geolog ma wiedzę, że kropla drąży skałę.