HUMANAE VITAE, Encyklika przeciw której diabeł zmobilizował swoich ludzi w Kościele

Humanae vitae 1968

Humanae vitae i bunt. Trudna jest ta mowa

Humanae vitae

Grafika:duszpasterstworodzin.pl

O autorze: Redakcja