„Mieszkania na start” również dla imigrantów. Zapłaci polski podatnik

Okazuje się, że „Mieszkania na start”, słynny projekt premiera Morawieckiego, podpisany przez prezydenta Dudę, zawiera zapisy umożliwiające otrzymywanie dopłat do czynszu przez cudzoziemców.

Ustawa o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania zawiera następujący zapis:

O dopłaty może ubiegać się każda osoba fizyczna, która:

  • jest obywatelem polskim lub cudzoziemcem przebywającym w Polsce na podstawie wskazanego w ustawie tytułu, np. w związku ze świadczeniem pracy,
  • jest najemcą mieszkania (…)

Program dopłat pokrywających część czynszu ruszy od początku 2019 r.

Dopłaty będą udzielane do 15 lat, a ich wysokość wyniesie nawet kilkaset złotych.

Nietrudno sobie wyobrazić, że z tej możliwości będą korzystać Ukraińcy, a także przybywający ostatnio do pracy w Polsce muzułmanie z Azji.

______________________________________________________________________________________________________________

Źródło informacji

O autorze: Redakcja