Marguerite Peeters i ks. prof. Tadeusz Guz. Polityczna globalizacja rewolucji kulturowej

Globalną rewolucję kulturową rozumiemy jako: globalne propagowanie po upadku muru berlińskiego nowej etyki laickiej w jej aspektach radykalnych, zapoczątkowanych w zachodnich rewolucjach: feministycznej, seksualnej i kulturowej…

Nowa etyka ogłasza normy polityczne zarządzania globalnego i potajemne przemienia kulturę całej ludzkości od wewnątrz.

ks. prof. Tadeusz Guz/cytat z Marguerite Peeters/

 

O autorze: Redakcja