Kalendarium życia ks. Władysława Gurgacza – Duchownego Niezłomnego

Kalendarium życia ks. Władysława Gurgacza

1914 – 2 kwietnia urodził się w Jabłonicy Polskiej k/Krosna

1925 – umiera mu ojciec

1928 -30 w gimnazjum – Korczyna k/Krosna

1930 -31 – w Gimnazjum w Krośnie( 4 klasa)

1931 – 4 sierpnia wstąpił do Towarzystwa Jezusowego w Starej Wsi

1933 – złożył pierwsze śluby zakonne – w Starej Wsi

1933 – kończy gimnazjum ( 5 klasa) w Starej Wsi

1934-37 w kolegium jezuickim w Pińsku, w r. 1937 – egzamin dojrzałości

1937 ( od jesieni)– 39 studia filozoficzne w krakowskim kolegium Najświętszego Serca Jezusowego

1939 – 7 kwietnia ( Wielki Piątek) na Jasnej Górze złożył akt całkowitej ofiary ze swego życia za Ojczyznę

1939 – wrzesień – po wybuchu II Wojny Światowej ucieczka z Krakowa na wschód, 17 września w Papieskim Seminarium Wschodnim w Dubnie na Wołyniu, od 17 września po agresji sowieckiej – wędrówka do Lwowa , i z powrotem do Chyrowa – areszt w Chyrowie [ 5 dni] i w październiku, ucieczka na zachód – do Starej Wsi [ na teren okupacji niemieckiej]

1940 – ukończenie studiów filozoficznych w Nowym Sączu, licencjat

1940 [ od października] – 42 – studia teologiczne w Starej Wsi

1941- 15 sierpnia w Jabłonicy Polskiej złożył wraz z rodziną „ Akt całkowitego oddania się naszej rodziny Matce Najświętszej”

1942 – 24 sierpnia [ w święto Bartłomieja Apostoła} święcenia kapłańskie na Jasnej Górze

1942 – 6 września – msza prymicyjna w rodzinnej parafii w Komborni

1942- 44 – w kolegium jezuickim w Warszawie

okresowo w Walendowie [42 i 43 r. u sióstr Matki Bożej Miłosierdzia i w majątku Ludwiki i Adama Grabowskich w Kamiennej k. Wiślicy 1943 [lipiec, sierpień], od listopada 1943 do stycznia 1944, od marca do lipca 1944]

1944 – od lipca w Starej Wsi, 18 sierpnia zdaje ostatnie egzaminy, przez kilka miesięcy – duszpasterstwo

1945 – od kwietnia w szpitalu w Gorlicach, pacjent i duszpasterz Sióstr Służebniczek Najświętszej Marii Panny

1946 – 29.08 -8.09 – operacja w szpitalu w Gorlicach

1947 – początek roku Rekonwalescencja w Zakopanem, w domu zakonnym na Górce

1946-7 – Gorlice, posługa kapłańska w szpitalu,

1947 – posługa kapłańska w Tęgoborzu

1947-8 – od września 1947] w Krynicy , u sióstr służebniczek „w Ochronce”

1947 – listopad – zamach na życie w Krynicy

1948 – wiosna ? – drugi zamach na życie w Krynicy

1948 – kwiecień – we Wróbliku Królewskim

1948 – od maja kapelan Żandarmerii PPAN ps. Sem na Hali Łabowskiej

1949- 2 lipca aresztowanie przez UB w Krakowie [ ul. Krótka],

9 -13 sierpnia proces Wojskowy Sąd Rejonowy – w sali Sądu Okręgowego przy ul. Senackiej 1

1949 – 13 sierpnia skazany na karę śmierci

1949 – 14 sierpnia rozstrzelany w meizieniku na Montelupich w Krakowie

1949 – 14 potajemny pochówek ( bez pogrzebu) na cm. Rakowickim

[przy ul. Prandoty]

Kalendarium pośmiertne

1992 – 20 lutego zrehabilitowany

od 1998 – msze św. na Hali Łabowskiej

1999 – obelisk pamięci PPAN na Hali Łabowskiej

2007 – 9 listopada za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej został odznaczony przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski

2014 – 14 września, odsłonięcie pomnika ks. Władysława Gurgacza w Parku Jordana w Krakowie

2018 – 4 października – ekshumacja na cm. Rakowickim

2018 – 19 października – Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych

Ks. Władysław Gurgacz wśród Niezłomnych,o których trzeba pamiętać nie tylko tego dnia !

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Będę wdzięczny za wszelkie uwagi, poprawki, uzupełnienia do tego kalendarium.

O autorze: Józef Wieczorek

W XX w. geolog z pasji i zawodu, dr, b. wykładowca UJ, wykluczony w PRL, w czasach Wielkiej Czystki Akademickiej, z wilczym biletem ważnym także w III RP. W XXI w. jako dysydent akademicki z szewską pasją działa na rzecz reform systemu nauki i szkolnictwa wyższego, założyciel i redaktor Niezależnego Forum Akademickiego, autor kilku serwisów internetowych i książek o etyce i patologiach akademickich III RP, publicysta, współpracuje z kilkoma serwisami internetowymi, także niezależny fotoreporter – dokumentuje krakowskie ( i nie tylko) wydarzenia patriotyczne i klubowe. Jako geolog ma wiedzę, że kropla drąży skałę.