Pod presją mieszanego towarzystwa polsko-żydowskiego Archidiecezja i KUL odcinają się od ks. prof. Guza

Zaczęło się od wpisu na Twitterze wybitnego specjalisty od marksizmu i leninizmu, członka komunistycznej partii (PZPR) pana Balcerowicza, który nazwał ks. Guza tępym antysemitą. Wtórowała mu żona lewicowego propagandzisty Hanna Lis nazywając kapłana idiotą, hejterem w koloratce, rasistą w sutannie.

Po jakimś czasie ukazał się artykuł piętnujący księdza w „Gazecie Wyborczej”, której to redaktor naczelny Michnik jest notabene synem skazanego przez Sąd II RP, żydowskiego przestępcy Ozjasza Szechtera i bratem stalinowskiego mordercy sądowego Stefana Michnika (przypomnienie dla młodzieży).

Na końcu opublikowano list Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, skierowany do metropolity lubelskiego abp. dr. hab. Stanisława Budzika i rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ks. prof. dr. hab. Antoniego Dębińskiego, wzywający do „podjęcia surowych kroków dyscyplinujących” księdza i zastosowania wobec niego polityki „zero tolerancji”.

W liście przytoczony jest następujący cytat z księdza Tadeusza Guza

My wiemy, kochani państwo, że tych faktów, jakimi były mordy rytualne, nie da się z historii wymazać. Dlaczego? Dlatego, że my, polskie państwo, w naszych archiwach, w ocalałych dokumentach, mamy na przestrzeni różnych wieków – wtedy, kiedy Żydzi żyli razem z naszym narodem polskim – my mamy prawomocne wyroki po mordach rytualnych.

W celu obciążenia księdza większą ilością grzechów autorzy listu dopisali:

“Wiemy, że wypowiedzi ks. Tadeusza Guza również w innych kwestiach są dla Księży nie do zaakceptowania. Świadomi jesteśmy ustnego zalecenia metropolity lubelskiego, aby ks. Guz „powstrzymał się od wypowiedzi na temat Marcina Lutra i reformacji”.

Oświadczenie w imieniu Kurii Metropolitalnej w Lublinie i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

dotyczące uwag zawartych w liście Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów.

“W związku z uwagami przekazanymi w liście Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, dotyczącymi publicznych wypowiedzi ks. prof. Tadeusza Guza na temat Żydów i judaizmu, informujemy, że Arcybiskup Metropolita Lubelski i Rektor KUL uznają przytoczone w piśmie wypowiedzi ks. prof. Guza za niedopuszczalne. Podkreślają jednocześnie, że pozauniwersytecka działalność wykładowa ks. prof. Guza jest aktywnością podejmowaną i prowadzoną przez niego na własną rękę i własną odpowiedzialność, a głoszone tezy nie są stanowiskiem jego przełożonych”.

(…)

“Przytoczone w przesłanym przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów liście wypowiedzi księdza profesora stanowią rozpowszechnianie nieprawdy i szkodzą dobremu imieniu Uniwersytetu i Archidiecezji, dlatego zostanie on poproszony o szczegółowe wyjaśnienia w sprawie swojej aktywności wykładowej na temat Żydów i judaizmu. Po złożeniu wyjaśnień przełożeni księdza profesora zdecydują o dalszych krokach w sprawie”.

Podpisali:

dr Lidia Jaskuła/ Rzecznik prasowy KUL

dr Adam Jaszcz/Rzecznik prasowy Archidiecezji Lubelskiej

Zamiast końcowego komentarza zacytuję słowa Krzysztofa Karonia z wczorajszej debaty:

(…) Szulerski zabieg Habermasa, twórcy teorii dyskursu, “która przeniesiona na Kościół Katolicki, doprowadziła do ekumenicznej paranoi, która zaorała Kościół Katolicki ze szczętem”.

Myślę, że jeszcze nie “ze szczętem”, ale na tyle mocno, aby powiedzieć: Opamiętajcie się!

______________________________________________________________________________________________________________

Stań w obronie ks. prof. Tadeusza Guza – podpisz

NON POSSUMUS!

 

O autorze: CzarnaLimuzyna

Blog osobisty. Moje prywatne opinie na temat polityki nie mają charakteru "prawd objawionych". "Tylko prawda jest ciekawa". We wpisach antynarracyjnych stosuję hiperbolę.