Fiasko polityki demograficznej rządu. Spadła liczba urodzeń

Według wstępnych szacunków w Polsce, w roku 2018 urodziło się zaledwie 388 tys. dzieci. Rok temu minister Rafalska powiedziała PAP:

Szacuję, że w 2018 r. urodzi się ponad 400 tys. dzieci

Tymczasem tak niska liczba urodzeń oznacza, że współczynnik dzietności, który ma Polska, plasuje nasz kraj na szarym końcu światowej statystyki. Jedynym efektem programu 500+ jest ograniczenie ubóstwa i wzrost urodzeń dzieci „drugich i „trzecich”.

W roku  2018 zawarto 193 tys. związków małżeńskich, 63 tys. par rozwiodło się, a  24% dzieci urodziło się poza związkami małżeńskimi.

Aktualna “polityka demograficzna” rządu PiS nie daje szans na wzrost urodzeń. Dla porównania: 413 tys. urodzeń w 2010 roku,  650 -550 tys. na początku lat 90-tych,  700 tys. z przełomu lat 70 i 80.

______________________________________________________________________________________________________________

Ekspedyt.org/GUS/dl

Źródło danych

O autorze: Redakcja