Prof. Stawrowski – Niemoralna demokracja

Fragmenty

W dzisiejszych czasach demokracja postrzegana jest często jako ustrój polityczny, którego moralna wyższość nad innymi ustrojami nie podlega dyskusji. (…) Z drugiej strony nie trzeba wielkiej przenikliwości, by w ramach współczesnego państwa demokratycznego dostrzec zjawiska, które stanowią jawne wyzwanie dla porządku moralnego. W zderzeniu z właściwą dla demokracji specyficznie rozumianą ideą wolności ogólnie uznane reguły określające to, co jest dobre a co złe, wydają się zanikać, zaś ich miejsce zajmuje zasada poszanowania subiektywnych przekonań każdego człowieka i tolerancja bez granic.

Pytanie o moralny wymiar demokracji narzuca się więc samo, a wraz z nim pokrewne kwestie: W jakim sensie o instytucjach politycznych państwa, możemy mówić, że są ono moralne? Czy między moralną erozją współczesnych społeczeństw cywilizacji zachodniej a ich demokratyczną formą ustrojową istnieje jakiś istotny związek? Jeśli tak to, czy demokracja rzeczywiście posiada – i w jakim zakresie – niepodważalną moralną legitymację?

 

O autorze: Redakcja