Współczesne rodzaje totalitaryzmu: ideologia nowego syjonizmu

Nowe rodzaje totalitaryzmów:

  • Dzisiejsza mutacja komunizmu: antykulturowy marksizm
  • Ideologia nowego syjonizmu wykorzystująca jako narzędzie antysemityzm

mają wiele cech wspólnych. Jedną z nich jest chęć uzyskania dominacji i zniszczenia cywilizacji łacińskiej, urobienie miejscowej ludności do konsystencji zalęknionych niewolników. Z tego właśnie powodu na celowniku są Polacy, którzy jako naród przechowują w swojej kulturze i tradycji wartości sprzeczne z powyższymi ideologiami. Aspekt walki cywilizacji jest istotny z tego względu, że nie ma możliwości integracji pomiędzy cywilizacją łacińską a cywilizacją żydowską. Obydwie wykluczają się wzajemnie w stopniu całkowitym.

Antykulturowym marksizmem zajmuje się pan Krzysztof Karoń, który w kontekście ustawy 447 powiedział:

Chodzi o terytorium i nieruchomości, które będą przynosić dochód gangsterom.

Ja w ramach skromnego wstępu do tematu zajmę się odmianą rasizmu (1) głoszonego światu w formie „filozofii” antysemityzmu.

 „Filozofia” Antysemityzmu. Cechy ideologii totalitarnej

Głoszona przez Żydów przez wiele lat „filozofia” antysemityzmu nabrała dziś cech ideologii totalitarnej. Korzystając z przemyśleń Hanny Arendt trzeba zauważyć rozpoczęte już procesy.

Jedna dla wszystkich definicja antysemityzmu i w dalszej perspektywie, jeden światopogląd z naciskiem na wyjątkowość holocaustu w historii świata.

Monopol informacyjny i propagandowy. Kontrolowanie wszelkiej działalności kulturalnej, nadzór nad środkami masowego przekazu, cenzura wydawnictw pod kątem braku lub występowania antysemityzmu.

W dalszej perspektywie prześladowania sądowe osób, które odważą się mówić prawdę o Żydach. Casus rapera Stopy.

Do tego prowadzą postulaty różnych stowarzyszeń żydowskich, w tym Międzynarodowego Sojuszu na rzecz Pamięci o Holokauście (International Holocaust Remembrance Alliance- IHRA). Żydzi chcą, aby ich definicja antysemityzmu obowiązywała powszechnie na całym świecie – każdego pojedynczego człowieka,  każdą instytucję i każde państwo. Niestety, Polska jest członkiem IHRA od 1999 roku. Jest także państwem, które zaakceptowało deklarację teresińską, dlatego jest głównym obiektem roszczeń w ramach ustawy447. W ustawie jest zapis, że przychody z mienia bezdziedzicznego- prawnie polskiego powinny pójść m.in. na finansowanie żydowskiej propagandy o holocauście.

Dlaczego Polska?

Dyrektor Komitetu Żydów Amerykańskich (AJC) w Europie Simone Rodan-Benzaquen podczas celebracji związanej z otwieraniem w Warszawie, biura tego komitetu powiedziała:

Wybraliśmy Polskę, ponieważ z oczywistych względów jest centralnym miejscem w regionie Europy Środkowej. Jest też centralnym miejscem dla judaizmu na świecie, ale także dla Żydów amerykańskich, którzy mogą powrócić w Polsce do korzeni judaizmu.

Każdy w miarę bystry nie antysemita zauważy, że tzw. walka z antysemityzmem to żydowska metoda na wyłudzenie od Polski i od innych państw ogromnych sum pieniędzy. Żydzi życzą sobie przeznaczenia rocznej opłaty w wysokości 0,02% PKB na walkę… z antysemityzmem. Kto będzie otrzymywać te pieniądze możemy się domyślić.

Warto już dziś zadać sobie pytanie, dlaczego państwo polskie zwraca mienie bezspadkowe nowym, powstającym Gminom żydowskim, a więc tym żydom, którzy nie mając tytułu prawnego do tego majątku, wykupują za grosze ziemię i nieruchomości na miejscu starych przedwojennych gmin żydowskich? Czy Polska w ten sposób zaczęła spłacać haracz?

Żydowskie dyrektywy dla gojów. „Koniec antysemityzmu! Katalog zasad do walki z antysemityzmem”

1.    Walka z antysemityzmem powinna znaleźć się w legislacji każdego państwa, najlepiej jako zapis w konstytucji.
2.    Ze względu na umiędzynarodowienie mediów tradycyjnych i internetowych, walka z antysemityzmem może być skuteczna jedynie wtedy gdy stanie się kluczowym elementem polityki zagranicznej oraz polityki organizacji międzynarodowych takich jak Unia Europejska i Organizacja Narodów Zjednoczonych.
3.    Każde państwo i organizacja międzynarodowa powinny mianować swojego przedstawiciela do walki z antysemityzmem.
4.    W zależności od wielkości, każde państwo powinno mieć przynajmniej jeden lub nawet  więcej, instytut do studiów nad antysemityzmem.
5.    Każde państwo powinno wesprzeć finansowo walkę z antysemityzmem roczną kwotą w wysokości 0,02% swojego produktu krajowego brutto.
6.    Każda grupa, organizacja i instytucja powinna przeznaczyć rocznie kwotę w wysokości 1% swojego budżetu na walkę z antysemityzmem w kontekście własnej działalności.
7.    Osoby, które głoszą lub mają poglądy antysemickie, nie powinny mieć prawa do zajmowania znaczących stanowisk ani też do sprawowania funkcji umożliwiających wywieranie wpływu na polu kultury, religii i edukacji.

Żydowska definicja antysemityzmu: Link

„Koniec antysemityzmu”: Link

To, co Żydzi nazywają holocaustem jest faktem historycznym, lecz jest także jednym z wielu przypadków ludobójstw popełnionych przez lewicę.

Nie widzę żadnych przesłanek, aby akurat tę zbrodnię czcić w sposób szczególny, nadając temu rangę wyjątkowości. Narzucanie przez Żydów poddańczych form celebracji jest wyjątkową bezczelnością. Dla nas jako Polaków ważniejsze jest ludobójstwo popełnione na naszym narodzie. Podobnie jak dla Ormian tureckie ludobójstwo lub dla Ukraińców zbrodnia Stalina na terenach Ukrainy i okolic, gdzie zagłodzono na śmierć 6–10 milionów ludzi.

Tyle tytułem wstępu, jako zachęty do refleksji. Ubolewam, że większość Polaków, ogłuszona medialnym klangorem nie znajduje czasu nawet na myślenie, nie wspominając o działaniu.

______________________________________________________________________________________________________________

1) Netanjahu: „Izrael nie jest państwem wszystkich swoich obywateli. Zgodnie z przyjętym podstawowym prawem narodowym Izrael to państwo narodowe Żydów – i tylko ich”.

O autorze: CzarnaLimuzyna

Blog osobisty. Moje prywatne opinie na temat polityki nie mają charakteru "prawd objawionych". "Tylko prawda jest ciekawa". We wpisach antynarracyjnych stosuję hiperbolę.