Owoce dialogu z satanistami i efekt tolerancji dla herezji modernizmu

Z diabłem się nie rozmawia. Nie prowadzi się również jałowych dysput w ramach „dialogu” z innowiercami, którzy coraz częściej głoszą „Słowo Diabła”. Przemawia się do nich słowami Jezusa Chrystusa. Modernistyczny dialog, który pomija Prawdę zawartą w Ewangelii zawsze prowadzi do herezji.

  • Przykład pierwszy: diabelskie bachanalia koło ołtarza w katedrze wiedeńskiej. Zgodę wydał znany z błogosławienia par homoseksualnych kardynał Christoph Schönborn, głoszący pogląd o pierwszej schizmie-rozejściu się Kościoła z Izraelem.

  • Przykład drugi: modernistyczny dialog z samozwańczym rabinem prowadzony przez abp Rysia we wnętrzu kościoła. Na innym spotkaniu abp powiedział: “Wielu proboszczów uważa, że Kościół się nie myli. Działa w nim Duch Święty. A tymczasem Kościół się pomylił” – mówił na debacie o relacjach polsko-żydowskich arcybiskup Grzegorz Ryś.

  • Przykład trzeci: Prałat Celestino Aós, administrator apostolski archidiecezji Santiago de Chile odmówił Komunii Świętej kilku wiernym, którzy uklękli, aby przyjąć Ciało Chrystusa podczas Mszy celebrowanej 18 kwietnia w katedrze w Santiago.

______________________________________________________________________________________________________________

O autorze: Redakcja