Żydzi i Ambasada USA na antykatolickim „marszu równości” w Warszawie

Nie pierwszy raz w historii część środowisk żydowskich aktywnie wspiera rewolucję komunistyczną, tym razem w formie marksizmu antykulturowego. Nie pierwszy raz robi to wiele środowisk w USA z pozytywną deklaracją prezydenta Trumpa dotyczącą środowisk lgbt.

Prezydent USA Donald Trump w pozytywny sposób wypowiedział się na temat środowisk homoseksualnych. Jego zdaniem osoby LGBT wywarły wyjątkowy wpływ na naród amerykański, dlatego poinformował, że weźmie udział w „świętowaniu miesiąca dumy LGBT”.

PCH24.pl

 

Wracając do marszu w Warszawie-na stronie zapowiadanego wydarzenia czytamy:

„Jako polskie Żydówki i Żydzi oraz osoby utożsamiające się lub sympatyzujące z żydowską kulturą, tradycją, religią i/lub Izraelem chcielibyśmy pójść wspólnie w Paradzie Równości w Warszawie”.

Chcemy iść za równym traktowaniem osób LGBTQ+, przedstawicieli mniejszości narodowych, etnicznych, religijnych i wszystkich innych, którym odmawia się prawa do bycia pełnoprawnymi obywatel(k)ami Polski.

Jesteśmy za otwartym i wielokulturowym społeczeństwem polskim, w którym każdy, bez względu na płeć, wiek, orientację seksualną, tożsamość płciową, kolor skóry, pochodzenie, wyznawaną religię (lub jej brak), poglądy polityczne czy sytuację materialną może czuć się bezpiecznie.

Jedną z wartości, które nam przewodzą jest „tikkun olam”. Wywodzi się ona z judaizmu i znaczy „naprawianie świata”. Małymi codziennymi działaniami chcemy tworzyć lepszą rzeczywistość, której wszyscy i wszystkie będziemy czuli się częścią.

„Do udziału zapraszamy wszystkich, którzy chcą do nas dołączyć. Wpadajcie z tęczowymi flagami z gwiazdą Dawida albo innymi koszulkami, kipami i ozdobami”.

Do wydarzenia ustosunkowało się Forum Żydów Polskich, które wyraża poparcie i jednocześnie jest przeciw:

„Udział „bloku żydowskiego” w tym pierwszym (sprzeciw wobec dyskryminacji, a tym bardziej – prześladowania) jest zrozumiały i godny uznania.

Trzeba jednak pamiętać, że judaizm (podobnie jak od czasu do czasu także chrześcijaństwo) ulega obecnie w znacznym stopniu UPROWADZENIU i ZAWŁASZCZENIU przez „religię lewicowości”. „Religia lewicowości”, czyli „kulturowy marksizm”, PRZEBIERA się, nakłada na twarz MASKĘ, żeby w tym przebraniu upowszechniać lewicowe idee. Te idee będą łatwiej zaakceptowane przez ludzi, którzy wprowadzeni w błąd, myślą, że to autentycznie postawy wywodzące się z judaizmu i tradycji żydowskiej”.

Ze względu na udział Ambasady Amerykańskiej w zeszłorocznym marszu, można przypuszczać, że pojawi się na marszu tegorocznym.

Aktualizacja

Tak jak przewidywaliśmy na obscenicznym marszu jest obecna Ambasada USA

Dokonano również diabelskiego wykonania Mszy Św.

O autorze: Redakcja