Kolejne wołanie z Trevignano Romano – 3 kwietnia 2020 r.

Drogie dzieci, dziękuję wam, że przybyliście tu na modlitwę. Moi ukochani, jak pieśń aniołów wznoszą się do nieba modlitwy waszych kół modlitewnych. Umiłowane dzieci, ile już łez przelałam za tę ludzkość! Wspomnijcie, że o tym czasie, Mój Syn, zanim Go ukrzyżowano, był poniżany, oskarżany o herezje i oczerniany, podobnie jak prorocy, którzy byli prześladowani w Imię Jezusa i z miłości do Niego. Nie dziwcie się więc temu, co [was] dziś spotyka, moje dzieci, [to jest] historia. Zawsze będę was ochraniała, ale pamiętajcie, że choć wszystko, co nadejdzie, może być złagodzone przez wasze modły, to jednak nie można tego cofnąć, bo co jest napisane, musi się wypełnić. Moi ukochani, Ja, wasza Matka, modlę się, aby moje dzieci powołane do kapłaństwa wróciły do prawdziwej wiary i do prawdziwego Magisterium Kościoła – w którym w tej chwili dokonuje się oczyszczenie. Dzieci moje, pomóżcie mi w tym pełnym bólu wołaniu! Módlcie się za Włochy, gdzie nastąpi potężne trzęsienie ziemi. Módlcie się za Indie. Teraz błogosławię was w Imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, Amen.

04.04.2020

Przekład z jęz. ang. (równolegle z włoskim oryginałem)

Pokutujący Łotr

O autorze: Pokutujący Łotr