Nie zniechęcajcie się dążcie do Prawdy

Obserwujemy ogromny wysyp fałszywych proroków… głosi się ewangelię sukcesu…
(o. Michał Chaciński)

Maryja powiedziała w Quito
-Ta próba, którą przejdzie Kościół, będzie straszna (ks dr R. Skrzypczak)

Kto dotarł do Eucharystii i KTO ODKRYŁ EUCHARYSTIĘ – ODKRYŁ SKARB… (ks dr Robert Skrzypczak)

Akt ofiarowania wg. św. Ludwika Marii Grignion de Montforta

http://louisgrignion.pl/alma-mater/akt-ofiarowania/79-akt-ofiarowania-wg-sw-ludwika-marii-grignion-de-montforta.html

O autorze: JAM