Pogoń za sensacją kontra niewiara w istnienie złych duchów. Przewodnik ma ukazać prawdę o egzorcyzmach

Źródło- Link

Zły broni swojej twierdzy w różny sposób
Najczęściej ogłupiając wiele osób
Ci wmawiają że złego wcale nie ma
To jest taki typowy diabła schemat

Sensacji szukają ludzie bez Wiary
Pragną uprawiać jakieś czary mary
A zły się z nich śmieje i za nos wodzi
Tylko Różańcem można się odgrodzić

Bierzmy Różaniec i Go przeżywajmy
Modlitwą wypełniajmy, uzdrawiajmy
Nasze Dusze zanieczyszczone grzechem
By nie były dla złego w piekle śmiechem

Międzynarodowe Stowarzyszenie Egzorcystów przygotowało wytyczne dotyczące sprawowania egzorcyzmów. 300-stronnicowy przewodnik stanowić ma pomoc w formacji seminaryjnej i przygotowaniu do podjęcia tej posługi.

Zgodnie z zamysłem duchownych należących do Międzynarodowego Stowarzyszenia Egzorcystów „Wytyczne dotyczące posługi egzorcyzmów” miały być dokumentem o charakterze wewnętrznym. Korzystać mieli z niego wyłącznie członkowie stowarzyszenia, jednak, jak się okazało, brakuje dziś publikacji prezentującej egzorcyzmy takimi, jakimi są – w sposób pozbawiony sensacyjności i przeinaczeń obcych wierze i praktyce Kościoła. Wskutek próśb artykułowanych przez księży i biskupów tekst wytycznych zostanie więc udostępniony. Watykan wydał w tej sprawie oficjalną zgodę – imprimatur udzielił kardynał Angelo de Donatis, wikariusz generalny Rzymu. Angielska wersja ukaże się końcem roku 2020 bądź na początku roku 2021.

Jak tłumaczy przewodniczący stowarzyszenia o. Francesco Bamonte ICMS, do tej pory kapłani rozpoczynający tę posługę często musieli samodzielnie zdobywać konieczną wiedzę. Kwestia posługi Kościoła wobec osób cierpiących wskutek działania złego ducha bywa często nieobecna w trakcie formacji seminaryjnej. Co szczególnie niepokojące – kontynuuje o. Bamonte – wciąż wśród katolickich wykładowców i osób odpowiedzialnych za formację odnaleźć można ludzi z założenia odrzucających samo istnienie złych duchów, nie mówiąc o ich działaniu. Skutkuje to „wielkim zubożeniem formacji”. W tej sytuacji wielu młodych kapłanów nie posiada na początku swojej posługi wiedzy „gwarantującej głębokie kierownictwo duchowe, prezentowanie wiernym odpowiedniej katechezy dotyczącej istnienia i działalności diabła; umożliwiającej podjęcie poważnych problemów związanych z upowszechnieniem praktyk okultystycznych”.

Jak podkreśla o. Bamonte, w trakcie formacji klerycy powinni wziąć udział w co najmniej jednym spotkaniu z egzorcystą. Celem takiego spotkania byłoby przybliżenie samej posługi, jak i wskazanie sposobów, w jakie przyszli kapłani – jako duszpasterze – mogą współpracować z egzorcystami i odpowiednio dbać o dobro dusz.

„Wytyczne dotyczące posługi egzorcyzmów” odpowiadają właśnie na ten problem. Egzorcyzmy wymagają nie tylko wiary, mądrości i współczucia, ale także i odpowiedniego przygotowania ze strony samego kapłana wyznaczonego do ich przeprowadzenia. Równocześnie autorzy „Wytycznych” mają nadzieję, że przyczynią się do urealnienia obrazu tej rzeczywistości wiary i Kościoła, gdyż wizja egzorcyzmów została zdeformowana przez media i… pogoń za sensacją.

O autorze: JAM