Co dotychczas osiągnęli przestępcy za pomocą fałszywej pandemii?

Każdy dobry śledczy wie, że najlepszym sposobem demaskacji złoczyńców lub beneficjentów przestępczego procederu jest prześledzenie drogi jaką odbyły pieniądze. Pomocną może być też stara zasada: „kto zyskał, a kto stracił”.

  • Zyskały i to dużo: mafie bankowe i korporacyjne, większe cwaniaczki i znajomi królika typu kontrahenci Szumowskiego i jego rodzina.
  • Stracili: „normalni ludzie”, gospodarki narodowe, resztki klasy średniej (przedsiębiorcy)

Zajmę się na początku odpowiedzią na następujące pytanie: dlaczego w planie jest niszczenie gospodarek narodowych i doprowadzenie do upadku wielu przedsiębiorców, ogólne zubożenie ludzi.

Każdy, kto zna plany architektów NWO, a znane są przecież od kilkudziesięciu lat, każdy wie, że zgodnie manifestem komunistycznym Spinellego:

  • Żadne państwo nie może być samowystarczalne pod względem gospodarczym
  • “Własność prywatna musi być w zależności od sytuacji – zniesiona, ograniczona, skorygowana albo rozszerzona i to nie według jakiś dogmatycznych zasad”.

Do tego dochodzą plany totalnej inwigilacji, ubezwłasnowolnienia, sterroryzowania społeczeństwa, niszczenia więzi społecznych oraz Kościoła katolickiego (za tragiczną i karygodną zgodą większości wysokich hierachów).

Na naszym polskim pobojowisku wykonawcą wyroku na Polsce jest „gorszy sort” z „chamską hołotą” za przyzwoleniem szefa „zdradzieckich mord”, Kaczyńskiego. (Postanowiłem konsekwentnie korzystać z bon motów socjalisty Jarosława). Mając nad sobą żydowski, niemiecki (unijny) bat nadzorców, PiS stara się wywiązywać z antypolskich wytycznych jak może najlepiej.

Celem jest przejęcie majątku od zubożałych Polaków i redukcja narodowej produkcji (m.in. żywności) na rzecz obcych korporacji. Wolny rynek na tym poziomie jest fikcją panowie korwiniści.

Przykładem regulacji zasługującej moim zdaniem na miano faszystowskiej: „Wszystko w Państwie, nic poza Państwem, nic przeciw Państwu”, jest wprowadzony przez PiS obowiązek podawania danych personalnych przez obywatela, który kupuje złoto w ramach zabezpieczenia przed kryzysem. Po co ta wiedza polskojęzycznym i obcym służbom?

Mafia bankowa

Największym beneficjentem jest mafia bankowa, która otrzymała najwięcej z puli dodrukowanych pieniędzy. Tak było również podczas poprzedniego ”kryzysu”. Banki oczywiście nie mają na lokatach pieniędzy swoich depozytariuszy. Gdyby ludzie chcieli wybrać swoje oszczędności odeszliby z kwitkiem. Trzymanie pieniędzy na koncie bankowym mija się z celem.

Następnym celem są szczepionki, czipowanie i likwidacja gotówki…

“Kryminaliści z Ministerstwa Zdrowia”

Słowa te wypowiedział z mównicy sejmowej Grzegorz Braun i miał rację.

Onkolog prof. Cezary Szczylik w RozmowaRMF:

Prawdopodobnie kilkanaście tys. chorych na nowotwór umrze, bo nie zostali na czas zdiagnozowani.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

Dodatek specjalny

Chomsky miał rację. Ogłupienie Polaków budzi przerażenie

Przypominam “opis manipulacji” autorstwa żydowskiego wolnościowego socjalisty Noama Chomskiego/za Racjonalista.pl/

1. Odwróć uwagę

Kluczowym elementem kontroli społeczeństwa jest strategia polegająca na odwróceniu uwagi publicznej od istotnych spraw i zmian dokonywanych przez polityczne i ekonomiczne elity, poprzez technikę ciągłego rozpraszania uwagi i nagromadzenia nieistotnych informacji. Strategia odwrócenia uwagi jest również niezbędna, aby zapobiec zainteresowaniu społeczeństwa podstawową wiedzą z zakresu nauki, ekonomii, psychologii, neurobiologii i cybernetyki. „Opinia publiczna odwrócona od realnych problemów społecznych, zniewolona przez nieważne sprawy. Spraw, by społeczeństwo było zajęte, zajęte, zajęte, bez czasu na myślenie, wciąż na roli ze zwierzętami” (cyt. tłum. za „Silent Weapons for Quiet Wars”).

2. Stwórz problemy, po czym zaproponuj rozwiązanie

Ta metoda jest również nazywana „problem — reakcja — rozwiązanie”. Tworzy problem, „sytuację”, mającą na celu wywołanie reakcji u odbiorców, którzy będą się domagali podjęcia pewnych kroków zapobiegawczych. Na przykład: pozwól na rozprzestrzenienie się przemocy lub zaaranżuj krwawe ataki, tak aby społeczeństwo przyjęło zaostrzenie norm prawnych i przepisów za cenę własnej wolności. Lub: wykreuj kryzys ekonomiczny, aby usprawiedliwić radykalne cięcia praw społeczeństwa i demontaż świadczeń społecznych.

3. Stopniuj zmiany

Akceptacja aż do nieakceptowalnego poziomu. Przesuwaj granicę stopniowo, krok po kroku, przez kolejne lata. W ten sposób przeforsowano radykalnie nowe warunki społeczno-ekonomiczne (neoliberalizm) w latach 80. i 90. XX w.: minimum świadczeń, prywatyzacja, niepewność jutra, elastyczność, masowe bezrobocie, poziom płac, brak gwarancji godnego zarobku — zmiany, które wprowadzone naraz wywołałyby rewolucję.

4. Odwlekaj zmiany

Kolejny sposób na wywołanie akceptacji niemile widzianej zmiany to przedstawienie jej jako „bolesnej konieczności” i otrzymanie przyzwolenia społeczeństwa na wprowadzenie jej w życie w przyszłości. Łatwiej zaakceptować przyszłe poświęcenie, niż poddać się mu z miejsca. Do tego społeczeństwo, masy, mają zawsze naiwną tendencję do zakładania, że „wszystko będzie dobrze” i że być może uda się uniknąć poświęcenia. Taka strategia daje społeczeństwu więcej czasu na oswojenie się ze świadomością zmiany, a także na akceptację tej zmiany w atmosferze rezygnacji, kiedy przyjdzie czas.

5. Mów do społeczeństwa, jak do małego dziecka

Większość treści skierowanych do opinii publicznej wykorzystuje sposób wysławiania się, argumentowania czy wręcz tonu protekcjonalnego, jakiego używa się przemawiając do dzieci lub umysłowo chorych. Im bardziej usiłuje się zamglić obraz swojemu rozmówcy, tym chętniej sięga się po taki ton. Dlaczego? „Jeśli będziesz mówić do osoby tak, jakby miała ona 12 lat, to wtedy, z powodu sugestii, osoba ta prawdopodobnie odpowie lub zareaguje bezkrytycznie, tak jakby rzeczywiście miała 12 lub mniej lat” (zob. Silent Weapons for Quiet War).

6. Skup się na emocjach, nie na refleksji

Wykorzystywanie aspektu emocjonalnego to klasyczna technika mająca na celu obejście racjonalnej analizy i zdrowego rozsądku jednostki. Co więcej, użycie mowy nacechowanej emocjonalnie otwiera drzwi do podświadomego zaszczepienia danych idei, pragnień, lęków i niepokojów, impulsów i wywołania określonych zachowań.

7. Utrzymaj społeczeństwo w ignorancji i przeciętności

Spraw, aby społeczeństwo było niezdolne do zrozumienia technik oraz metod kontroli i zniewolenia. „Edukacja oferowana niższym klasom musi być na tyle uboga i przeciętna, na ile to możliwe, aby przepaść ignorancji pomiędzy niższymi a wyższymi klasami była dla niższych klas niezrozumiała” (zob. Silent Weapons for Quiet War).

8. Utwierdź społeczeństwo w przekonaniu, że dobrze jest być przeciętnym

Spraw, aby społeczeństwo uwierzyło, że to „cool” być głupim, wulgarnym i niewykształconym.

9. Zamień bunt na poczucie winy

Pozwól, aby jednostki uwierzyły, że są jedynymi winnymi swoich niepowodzeń, a to przez niedostatek inteligencji, zdolności, starań. Tak więc zamiast buntować się przeciwko systemowi ekonomicznemu, jednostka będzie żyła w poczuciu dewaluacji własnej wartości, winy, co prowadzi do depresji, a ta do zahamowania działań. A bez działań nie ma rewolucji!

10. Poznaj ludzi lepiej, niż oni samych siebie

Przez ostatnich 50 lat szybki postęp w nauce wygenerował rosnącą przepaść pomiędzy wiedzą dostępną szerokim masom a tą zarezerwowaną dla wąskich elit. Dzięki biologii, neurobiologii i psychologii stosowanej „system” osiągnął zaawansowaną wiedzę na temat istnień ludzkich, zarówno fizyczną jak i psychologiczną. Obecnie system zna lepiej jednostkę niż ona sama siebie. Oznacza to, że w większości przypadków ma on większą kontrolę nad jednostkami, niż jednostki nad sobą.

O autorze: CzarnaLimuzyna

Blog osobisty. Moje prywatne opinie na temat polityki nie mają charakteru "prawd objawionych". "Tylko prawda jest ciekawa". We wpisach antynarracyjnych stosuję hiperbolę.