Jezus Chrystus Intronizowany na Króla Polski!

W dniu 31 października 2020 r. w Świebodzinie, w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego u stóp najwyższego na świecie pomnika Chrystusa Króla, odbyła się przewodzona przez Arcybiskupa Andrzeja Dzięgę, w obecności zgromadzonych kapłanów i przedstawicieli Parlamentu (nazwisk nie podano) ponad czterogodzinna Uroczystość Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski. Odbyła się ona wedle życzenia Bożego, dotychczas niespełnionego a wyrażonego w przekazach dawanych od dziesiątków lat niektórym uznanym przez Kościół Katolicki wizjonerom polskim, m.in. św. Faustynie, Słudze Bożej Rozalii Celakównie czy Adamowi Człowiekowi.

Dokonano Intronizacji Jezusa na Króla Polski – nie na Króla Wszechświata, jak to dotychczas czyniono, unikając jak ognia żądania Samego Jezusa, aby naród polski w osobach jego przedstawicieli duchownych i państwowych, przyjął Go aktem wolnej woli na swego Króla i Pana.  Królem Wszechświata jest wszak Bóg w Trójcy Jedyny od początku świata i nie wymaga ten fakt specjalnego potwierdzenia przez polski rząd czy Episkopat.

To dziejowe dla Polski wydarzenie, utrzymywane przez ostatni tydzień w tajemnicy zostało ujawnione w dniu dzisiejszym na portalu religijnym wizjonera Grzegorza na You Tube      https://www.youtube.com/watch?v=_r-TlplS9qs&feature=emb_title  Jest tam również pełne nagranie tej uroczystości. Zwłaszcza obecność wybitnego dostojnika Kościoła, Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi i jego przewodnictwo modlitwie oraz całej Uroczystości wraz ze Mszą Świętą, budzi radość w każdym sercu wiernego rzymskiego katolika w Polsce, a także daje otuchę i wzmaga siły duchowe potrzebne do przetrwania czasu klęsk i ciosów, jakich obecnie z Woli Bożej doświadczamy – zarówno indywidualnie jak i jako naród katolicki, szczególnie przez masonerię prześladowany.

Jednak nigdy nie gasła w nas wiara powtarzana słowami pieśni, której słowa i melodia towarzyszą nam od dzieciństwa, a zwłaszcza w ostatnich miesiącach i latach, gdy lawina dopustów runęła na nasz kraj, pogrążając niejednego z nas w bólu i smutku, niekiedy na granicy rozpaczy.

Chrystus Wodzem, Chrystus Królem! Naszym Królem!
Królem Polski, wraz ze Swą Matką, Królową!
Z Jego pomocą i z pomocą naszej Hetmanki – zwyciężymy.

 

8 listopada 2020 r.                            Pokutujący Łotr

 

UWAGA: Jest również gorąca prośba modlitewna od organizatorów Intronizacji, wyrażająca życzenie Samego Boga – aby każdy z nas, po zapoznaniu się z tym historycznym wydarzeniem, uczynił  dziękczynienie Panu odmawiając przez 7 kolejnych dni co dzień Koronkę do Miłosierdzia Bożego o godz. 11 i 13ej.

O autorze: Pokutujący Łotr