Orędzia z Trevignano Romano: 3 i 4 stycznia 2021

Trevignano Romano, 3 stycznia 2021 r.

Zesłanie Ducha Świętego, A. Dürer 1510

Moje dzieci, dziękuję wam, że jesteście tu na modlitwie i odpowiedzieliście w waszych sercach na moje wezwanie. Moje dzieci, zapalcie świece wiary i kontynuujcie modlitwę; w tym czasie potrzebujemy was,chrześcijan i tych, którzy są w prawdzie. Moje dzieci, miejcie oczy otwarte bo wszystko, co będzie się działo, powinno pozwolić wam ujrzeć Bożą sprawiedliwość i karę, która jest nad wami. Wiele narodów odwróciło się od Praw Bożych, tworząc swe własne prawa, które nie mają nic wspólnego z Bożymi. Moje dzieci, módlcie się za tych, którzy wspierają prawa aborcyjne, bo ich cierpienie będzie wielkie. Moje
dzieci, otwiera się droga Antychrysta, ale bądźcie spokojni, gdyż  ogień Ducha Świętego ogarnie [te z] moich dzieci, które nie ulegną oszustwu. Teraz błogosławię was w Imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen

Trevignano Romano, 4 stycznia 2021 r.

Przekaz nadzwyczajny: Podczas Mszy Św. w chwili Eucharystii, Jezus rzekł do mnie:

Pan będzie z wszystkimi, którzy otrzymali dar Ducha Świętego i utrzymają go w trudnych chwilach, które nadejdą, aby mogli trwać w pokoju i radości; ale ci, którzy nie będą żyli w Duchu, będą kontynuować swoją drogę w rozpaczy i ciemności. Amen

Przekład symultaniczny z j. ang. w por. z oryginałem włoskim     Pokutujący Łotr

O autorze: Pokutujący Łotr