Pluralistyczna Bestia opanowała wyobraźnię Polaków

Jesteśmy „krajem zniewolonym przez kogoś z zagranicy”

Kto to powiedział?

Powyższe zdanie jest subtelną parafrazą tego, co wypowiedział Morawiecki w roku 2017 w rozmowie z Bronisławem Wildsteinem:

Jesteśmy w sytuacji w pewnym sensie nie do odwrócenia, ponieważ jesteśmy „krajem posiadanym przez kogoś z zagranicy”

Morawiecki miał rację. Sytuacja okazała się nie do odwrócenia przede wszystkim w głowach polskojęzycznych polityków, w tym samego Morawieckiego udającego polskiego patriotę. Ostatnie lata pokazały, że jest osobnikiem gorliwie realizującym scenariusz „Bestii”, w tym jej ostatni pomysł, “Pandemię”, która jest globalną inicjacją ery “nowego porządku”.

Czym jest tytułowa „Bestia”?

Zdecydowałem się o tym krótko napisać ponieważ obejrzałem ostatnio dwa materiały filmowe, które są zbieżne z moją interpretacją wydarzeń mających ukorzenienie w faktach historycznych, które we współczesnej globalnej i polskojęzycznej narracji są cenzurowane.

Marek Tomasz Chodorowski, autor książki “Bestia – cywilizacja nad przepaścią” przypomniał wydarzenie z roku 1985, kiedy przedstawiciele Bestii spotkali się z sowieckim generałem Wojciechem Jaruzelskim. O spotkaniu i jego konsekwencjach przypomniałem Szanownym Czytelnikom w roku 2017. Zachęcam do przeczytania: O tym jak Rockefeller, Soros i Jaruzelski obalili komunę w Polsce.

Nie wypada w tym kontekście nie wspomnieć, że to własnie funkcjonariusze “Bestii” zadecydowali o pozostawieniu Polski pod ścisłą kontrolą uniemożliwiającą restytucję polskiej państwowości po 1989 roku. W tym celu administracja USA wsparła zawarte przy okrągłym stole porozumienie  dwóch zwaśnionych, mających stalinowskie korzenie frakcji. Wspólny projekt “Wasz prezydent, nasz premier” został zrealizowany w formie wyboru Jaruzelskiego (“Chamy”) i Mazowieckiego (“Żydy”). Przypomnę również, że zgoda na rejestrację fundacji Sorosa – awangardy nowego porządku w Polsce została wydana przez Jaruzelskiego w roku 1988, a więc przed teatrzykiem znanym pod nazwą” Okrągły Stół” .

Istotną sprawą podniesioną podczas rozmów z autorem książki, Markiem Chodorowskim jest kwestia kontroli przez Bestię debaty politycznej w formie tworzenia narracji dwóch stron “sporu”, a tym samym nadzoru nad tezą i antytezą. Częściowym wprowadzeniem w temat manipulacji debatą może być: Dlaczego prawica w Polsce jest aż tak głupia?

Na sprawę manipulacji wielokrotnie próbowałem zwrócić uwagę, podając przykład symulowanych sporów jakie toczą dwa środowiska kontrolowanej przez “Bestię” targowicy pod szyldami PiS i tzw. opozycji. Okazuje się, że to, co dla normalnego człowieka jest widoczne na pierwszy rzut oka dla większości jest zupełnie niewidoczne. Przykładem może być sprawa  relacji naszego bantustanu z unią antyeuropejską. Marksiści zarzucają PiSowi chęć odzyskania części utraconej suwerenności poprzez opuszczenie UE, PiS się od tego odżegnuje deklarując pozostawienie Polski w bagiennych strukturach, w których od dawna jesteśmy pogrążeni, będąc każdego dnia wciągani coraz głębiej i głębiej.

Sam fakt występowania przeciw sobie zbieżnych pod wieloma względami opcji politycznych w formie PiSu i Opozycji jest dobitnym przykładem na kontrolę. Spór pomiędzy tymi frakcjami jest realny tylko w aspekcie zawłaszczania pieniędzy polskiego podatnika i na to bestia pozwala czerpiąc nieporównywalnie większe profity z polskiej Arendy.

Temat można rozpatrywać w aspektach: politycznym, gospodarczym, eschatologicznym, filozoficznym, psychologicznym, socjologicznym, geopolitycznym…

 

 

 

O autorze: CzarnaLimuzyna

Blog osobisty. Moje prywatne opinie na temat polityki nie mają charakteru "prawd objawionych". "Tylko prawda jest ciekawa". We wpisach antynarracyjnych stosuję hiperbolę.