Skandaliczny, „obywatelski” projekt naśladowania Hansa Franka – „Odpomnikujmy Park Jordana”

 Na stronie https://budzet.krakow.pl/projekty2021/3182-odpomnikujmy_park_jordana.html ujawniony został projekt obywatelski w ramach  realizacji zadania :   „ Budżet Obywatelski Miasta Krakowa 2021 – Projekty–  PROJEKT OGÓLNOMIEJSKI NR 12. „Odpomnikujmy Park Jordana”

Autorzy projektu nie są ujawnieni, ale występują w imieniu mieszkańców Krakowa. Ponieważ jestem od lat mieszkańcem Krakowa nie mogę na ten projekt nie zareagować, aby nie być posądzonym o aprobatę/przyzwolenie/ a może i poparcie dla czegoś takiego skandalicznego i antypolskiego.

W Parku Jordana jeszcze pod zaborami dr Henryk Jordan stworzył historyczną galerię wielkich Polaków przypominającą piękną historię zniewolonego wówczas kraju. Mimo niewoli galeria mogła jednak powstać i przetrwała w II RP do czasów okupacji niemieckiej.

Park Jordana stał się wówczas parkiem „ Nur für Deutsche”  i rzecz jasna Übermensche nie mogli się przechadzać wśród Untermenschen za jakich uważali Polaków.  Hans Frank kazał te pomniki usunąć, ale znaczną ich część ocalił  prosty kamieniarz Franciszek Łuczywo. W PRL ocalałe pomniki wróciły do Parku, z tym że nie od razu, bo kilka ostatnich dopiero w 1972 r. !

W PRL pomniki jordanowskie były wielokrotnie niszczone przez wandali, ale przetrwały upadek PRL. W ciągu ostatnich dwóch dekad powstała w Parku patriotyczna Galeria Wielkich Polaków XX Wieku realizowana przez Towarzystwo Parku im. Dr Henryka Jordana, dzięki determinacji Jego prezesa Kazimierza Cholewy kontynuującego dzieło dr Henryka Jordana. Powstało 35 pomników, akceptowanych przez Radę Miasta i odsłanianych podczas pięknych uroczystości z udziałem władz Krakowa a także władz państwowych. No i rzesz mieszkańców, nieraz wielotysięcznych. Od lat te uroczystości dokumentowałem [mój kanał You Tube -Józef Wieczorek TV i serwisy na wordpress.com]  Kazimierz Cholewa za to dzieło został uhonorowany nagrodą Kustosza Pamięci Narodowej

Podczas realizacji tej galerii ujawniały się jednak nastroje anty-patriotyczne, wręcz antypolskie, także wśród radnych Krakowa, jak i radnych dzielnicy V, o czym kilkakrotnie pisałem. Wielokrotnie niektóre pomniki były dewastowane.

[Krakowska frakcja antypolska w działaniu na 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości – https://blogjw.wordpress.com/2018/11/09/krakowska-frakcja-antypolska-w-dzialaniu-na-100-rocznice-odzyskania-przez-polske-niepodleglosci/
Konieczna rewaloryzacja krakowskich rad ! Na 100-lecie odzyskania Niepodległości.
Aktywiści – nienawistnicy, dziennikarze – propagandyści w 100-lecie odzyskania Niepodległości

Również flaga polska łopocząca nad Galerią Wielkich Polaków była przedmiotem antypolskich ataków, nie tylko Gazety Wyborczej. Ujawnienie projektu obywatelskiego  „odpomnikowania” Parku Jordana, jakby nawiązującego do projektu Hansa Franka z czasów okupacji niemieckiej stanowi apogeum tych skandalicznych ataków i nie może pozostać bez reakcji. Tym bardziej, że projekt zawiera nieprawdziwe informacje i ilustracje wprowadzające w błąd. Można mieć wątpliwości, czy autorzy projektu byli choć jeden raz w Parku Jordana, a jeśli byli, to celowo zakłamują istniejący stan rzeczy.

Ujawnijmy treść projektu :

https://budzet.krakow.pl/projekty2021/3182-odpomnikujmy_park_jordana.html

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

100 000,00 PLN – kwota potrzebna do realizacji

LOKALIZACJA

Główna lokalizacja: Park im. dr. Henryka Jordana

OPIS PROJEKTU

PROJEKT POLEGA NA USUNIĘCIU Z PARKU JORDANA 14 POPIERSI, KTÓRE ZOSTAŁY DO NIEGO WSTAWIONE W LATACH 2010-2016 BEZ WYMAGANEGO PRAWEM POZWOLENIA NA BUDOWĘ ORAZ 12-METROWEGO MASZTU, KTÓRY STANĄŁ W PARKU JORDANA W 2016 ROKU RÓWNIEŻ BEZ POZWOLENIA NA BUDOWĘ.

Tak wyglądają nowe pomniki w parku Jordana:

Na mocy dokumentacji projektowej parku Jordana i wydanego w 2006 roku pozwolenia na budowę w parku mogło stanąć łącznie 40 popiersi: 25 przedwojennych i 15 nowych. W 2016 roku, niezgodnie z projektem rewaloryzacji parku i wydanym w 2006 roku pozwoleniem na budowę liczba popiersi wzrosła aż do 54 (!). To oznacza 14 popiersi, które stanęły w latach 2010-2016 w parku zostało postawionych bez wymaganego prawem pozwolenia na budowę i w związku z tym muszą zostać one zgodnie z prawem usunięte, do czego zobowiązany jest właściciel tego terenu.
Ponadto w 2016 roku ustawiono nielegalnie 12-metrowy maszt, którego do tej pory nie usunięto, chociaż został postawiony “tymczasowo” bez pozwolenia na budowę z okazji Światowych Dni Młodzieży i zaraz po ich zakończeniu miał zostać z parku usunięty.
Ponieważ prawo nie działa wstecz, dodanie tych 14 pomników do dokumentacji projektowej w 2018 roku nie sankcjonuje w żaden sposób istniejącej w latach 2010-2016 samowoli budowlanej – wręcz przeciwnie, pokazuje, że właściciel terenu zdaje sobie sprawę z tego faktu i otwarcie przyzwolił na łamanie prawa. W związku z tym domagamy się usunięcia wszystkich popiersi postawionych w parku Jordana bez pozwolenia na budowę.

Tak wyglądają oryginalne pomniki w parku Jordana:

Lista 14 popiersi, które w latach 2010-2016 postawiono w parku Jordana bez ważnego pozwolenia na budowę:

 1. ks. Zdzisława Peszkowskiego, odsłonięty 17 września 2010 
 2. gen. Leopolda Okulickiego, odsłonięty 27 maja 2012
 3. Danuty Siedzikówny „Inki”, odsłonięty 16 września 2012
 4. gen. Stanisława Sosabowskiego, odsłonięty 1 września 2013
 5. ks. Władysława Gurgacza, odsłonięty 14 września 2014
 6. Andrzeja Małkowskiego, odsłonięty 27 sierpnia 2011
 7. gen. Elżbiety Zawackiej, odsłonięty 31 sierpnia 2014
 8. bpa Albina Małysiaka, odsłonięty 17 maja 2015
 9. mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”, odsłonięty 1 marca 2015
 10. ppłk. Łukasza Cieplińskiego „Pługa”, odsłonięty 1 marca 2015
 11. mjr. Hieronima Dekutowskiego „Zapory”, odsłonięty 28 lutego 2016
 12. sierż. Józefa Franczaka „Lalka”, odsłonięty 28 lutego 2016
 13. Zofii Kossak-Szczuckiej, odsłonięty 8 czerwca 2016
 14. Henryka Sienkiewicza, odsłonięty 8 czerwca 2016

UZASADNIENIE PROJEKTU

Władze miasta dopuściły zwiększenie liczby popiersi w Parku Jordana z planowanych 40 do 60 (!). 60 pomników w jednym parku miejskim! O 20 więcej niż zakładał plan rewaloryzacji parku z 2006 roku. Dodatkowo nowe pomniki nie są wykonane z białego marmuru, co powoduje, że między 25 oryginalnymi popiersiami, a nowymi 35 nowymi pomnikami nie ma żadnej spójności wizualnej. Takie działania wzbudziły sprzeciw wielu mieszkańców Krakowa oraz Rady Dzielnicy Krowodrza. Także projektant parku zajął stanowisko wyraźnie odcinające się od stanowiska władz miasta. W aktualizacji dokumentacji parku z 2018 roku napisał: „Pomniki zostały ujęte w dokumentacji na wyraźną prośbę inwestora i nie są zgodne ze stanowiskiem projektanta”.  Jako mieszkańcy zwracamy uwagę, że park Jordana jest parkiem zabytkowym i naszym obowiązkiem jest go chronić przed nadmierną i chaotyczną zabudową, a przede wszystkim przed samowolą budowlaną, czego wyrazem jest ten projekt.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Jako mieszkaniec Krakowa, Dzielnicy V, domagam się wycofania tego skandalicznego, antypolskiego projektu. Co najmniej 100 000 zł z budżetu Krakowa winno być przeznaczone na renowacje i utrzymanie w należytym stanie zarówno pomników jordanowskich, jak i na pomniki tworzące Galerię Wielkich Polaków XX Wieku. Pomysły naśladowania w działaniach Hansa Franka nie powinny się znaleźć wśród obywatelskich projektów miasta Krakowa. Same sobą stanowią obrazę dla mieszkańców Krakowa. 

Moje strony www z materiałami dotyczącymi Parku Jordana

https://niezlomniwparkujordana.wordpress.com/

https://pomnikwojtek.wordpress.com/

https://jwfotowideo.wordpress.com/category/parki-ogrody/

https://niezlomnym.photo.blog/

https://niezlomnym.wordpress.com/

https://wkrakowie2018.wordpress.com/

https://wkrakowie2017.wordpress.com/

https://wkrakowie2016.wordpress.com/

https://wkrakowie2015.wordpress.com/

http://wkrakowie2014.wordpress.com/
http://wkrakowie2014cd.wordpress.com/

http://wkrakowie2013.wordpress.com/

http://wkrakowie2012cd.wordpress.com/

http://wkrakowie2012.wordpress.com

http://wkrakowie.wordpress.com/

http://krakjw.wordpress.com/  

O autorze: Józef Wieczorek

W XX w. geolog z pasji i zawodu, dr, b. wykładowca UJ, wykluczony w PRL, w czasach Wielkiej Czystki Akademickiej, z wilczym biletem ważnym także w III RP. W XXI w. jako dysydent akademicki z szewską pasją działa na rzecz reform systemu nauki i szkolnictwa wyższego, założyciel i redaktor Niezależnego Forum Akademickiego, autor kilku serwisów internetowych i książek o etyce i patologiach akademickich III RP, publicysta, współpracuje z kilkoma serwisami internetowymi, także niezależny fotoreporter – dokumentuje krakowskie ( i nie tylko) wydarzenia patriotyczne i klubowe. Jako geolog ma wiedzę, że kropla drąży skałę.