Ks. Piotr Glas: Za igranie z szatanem zapłacisz wielką cenę

Chodzą na sznurze złego

Więc Bogu nic do tego

Każdy ma wolną wolę

Więc sam wybiera dolę

O autorze: JAM