Słowo od Jezusa (5)

5 kwietnia 2021 [18:10] Jennifer notuje:

Moje dziecko, wielu prosi cię o Moje słowa, ale ilu naprawdę żyje przesłaniem Ewangelii? W czasie, gdy powinna nadejść wiosna, suche letnie upały spowodują pękanie zaskorupiałej gleby, a szybkie, wirujące wiatry wzniecą pożary, które prędko rozprzestrzenią się po całej ziemi. Moje dzieci, weszliście w okres, o którym od pewnego czasu was ostrzegam; okres, kiedy linia podziału została wytyczona i przebiega tak, jak ta oddzielające morze od plaży. Jesteś zaślepiony przez prawdę, według której świat chce, abyś żył, i nie widzisz rzeczywistej prawdy, którą uformowałem w twoim sumieniu, abyś wiedział, czym Ja pragnę, abyś kierował się w życiu, bo Ja Jestem Jezus. Są tacy, którzy usiłują zawojować słońce, księżyc i gwiazdy oraz manipulować Moim stworzeniem, Moim planem. Są także tacy, którzy chcą decydować, kto powinien żyć, a kto umrzeć, tak jak wtedy, gdy Mnie uśmiercono. Pytam was, Moje dzieci, czy zmieniacie swoje życie, swoje postępowanie ze strachu przed tymi, którzy mają władzę, czy też bronicie prawdy? Idzie wielka zmiana, Moje dzieci, bo to, co zostało skradzione, zostanie zwrócone, ponieważ nikt nie może stłumić tego, co Ja naznaczyłem. Zapora oszustwa jest bliska przerwania, a kiedy pęknie w miejscu, gdzie spotykają się trzy rzeki (*), wiedz, że nadchodzi wielka zmiana. Przyszła pora, aby modlić się tak, jak nie modliłeś się nigdy wcześniej. Nadszedł czas, aby prawdziwie znaleźć radość w tym okresie, ponieważ kiedy pragniesz mieć radosne serce, twoja dusza rozpoznaje, że twój czas na tej ziemi przemija. Twoja nadzieja jest w twoim wiecznym zbawieniu. Twoja nadzieja jest zapisana w przesłaniu Ewangelii. Twoja nadzieja jest w sakramencie pojednania. Twoja nadzieja jest w przyjęciu Mnie w Eucharystii. Twoja nadzieja jest w Moim Boskim Miłosierdziu. Twoja nadzieja jest we Mnie, bo Ja Jestem Jezus, droga, prawda i życie. Beze Mnie twoja nadzieja jest zaprzepaszczona, nie istnieje. Musisz rozpoznać czas, w którym się znajdujesz. Musisz założyć zbroję, ponieważ mnoży się zamęt, który tworzy mgłę w twojej zdolności do rozpoznawania prawdy. Teraz idź i bądź czujny, bo Ja jestem Jezus, a Moje Miłosierdzie i Sprawiedliwość zwyciężą.

(*) – uwagi od tłumacza: 1) Zidentyfikowałem na globie dwa miejsca zbiegu 3 dużych rzek, a każda poprzegradzana zaporami. W USA: Columbia, Yakima i Snake River w stanie Waszyngton. W Bawarii: Inn, Dunaj, Ilz w Pasawie. 2) 5 kwietnia 2021 był Lany Poniedziałek.

O autorze: Geminiano