Ile jesteśmy warci?

Człowiek jest tyle wart, ile jest wart jego charakter. Osiągniecie pełni charakteru, w granicach każdemu z nas dostępnych, jest głównym naszym zadaniem na ziemi i głównym warunkiem osiągnięcia naszego celu pozagrobowego, według nakazu Chrystusa pana “Bądźcie doskonałymi, jak Ojciec wasz niebieski doskonałym jest”.

Charaktery są wreszcie tym, czego Polska dziś najwięcej potrzebuje. Nie ma też ważniejszego dla nas zadania nad pracę nad ich wykuwaniem.

1. Pojęcie i składniki charakteru

CHARAKTEREM NAZYWAMY ZESPÓŁ STAŁYCH DYSPOZYCJI 

( SPRAWNOŚCI I NAWYKÓW),

nadający człowiekowi pewien typ duchowy i stanowiący niemal decydujący czynnik w jego działaniu. W tym znaczeniu rozumiemy słowo “charakter”, gdy mówimy o “mocnych charakterach”, o “charakterach nieciekawych”, o “kulturze charakteru” itp. Mówimy np., że Jan posiada mocny charakter, gdy sądzimy, że Jan posiada pewną tężyznę duchową, odwagę, wytrwałość itp., które nadają mu specyficzny typ duchowy i stanowią niemal decydujący czynnik w jego działaniu, gdyż zapewniają mu możność nieugiętego postępowania wobec trudności itd.

Na charakter składają się następujące czynniki: Dane wrodzone, elementy nabyte przez wpływ otoczenia, składniki wytworzone własną pracą.

2. Pojęcie cnoty

Cnotą nazywamy dodatnią sprawność moralną

O. Józef Innocenty Maria Bocheński OP

ETYKA /fragmenty/

 

_______________________________________________________________________________________________________

grafika: screenshot/ death stranding/YT

O autorze: Redakcja