Pod refleksję: Auschwitz nie spadł nam z nieba, komunizm też!

Podobno jesteśmy ostoją cywilizacji łacińskiej zagrożonej w swym istnieniu ale jakoś nie zauważyłem protestów przeciwko unieważnianiu Dekalogu [ ostoja cywilizacji] ani debaty w tej sprawie. Dominowała w mediach i nie tylko euforia po postulacie realizowania XI przykazania. Nie można być wobec tego zjawiska obojętnym. Ja nie jestem i robię co mogę/potrafię ale wsparcia nie widzę. Może koniec już blisko ?

O autorze: Józef Wieczorek

W XX w. geolog z pasji i zawodu, dr, b. wykładowca UJ, wykluczony w PRL, w czasach Wielkiej Czystki Akademickiej, z wilczym biletem ważnym także w III RP. W XXI w. jako dysydent akademicki z szewską pasją działa na rzecz reform systemu nauki i szkolnictwa wyższego, założyciel i redaktor Niezależnego Forum Akademickiego, autor kilku serwisów internetowych i książek o etyce i patologiach akademickich III RP, publicysta, współpracuje z kilkoma serwisami internetowymi, także niezależny fotoreporter – dokumentuje krakowskie ( i nie tylko) wydarzenia patriotyczne i klubowe. Jako geolog ma wiedzę, że kropla drąży skałę.