Ksiądz Marek Bąk: Dary Ducha Świętego w sobie ożywić

(J 14, 15-16. 23b-26)
Jezus powiedział do swoich uczniów: “Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze. Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich. a nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem”.

* * *

Człowiek bez darów Ducha Świętego jest naturalistą rozumnym, ale sobie niewystarczającym…

Specjalnie dla tych, którzy wchodzą na nasz portal ze względów politycznych: jednym z wielu wniosków, które nasuwają się po wysłuchaniu ks. Marka Bąka może być nabyte przekonanie, że władzę w naszym kraju powinny sprawować ludzie przeniknięci Duchem Świętym, wykazujący się wiarą praktyczną. Zwykłe ludzkie sprawności pomagają, lecz nie wystarczają.

Wiara zaś nie jest informacją o Panu Bogu i akceptacją tej informacji, ale współbrzmienie, współdziałanie z Bożym zamysłem. Człowiek przez dary Ducha Świętego staje się wspólnikiem Bożych Tajemnic. Wiara jaka zażyłość z Bogiem, jako życie w jego łasce czyni człowieka istotą nowej kategorii.

  • Dar rozumu ; poznanie głębi prawdy Bożej
  • Dar pobożności
  • Dar mądrości
  • Dar męstwa; “Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia”(Flp 4,13)
  • Dar rady
  • Dar umiejętności ; “pozwala rozeznać wartości: co pochodzi od Boga, co od złego, a co od nas samych”
  • Dar bojaźni Bożej

Różnica pomiędzy darami Ducha Świętego a sprawnościami…

 

O autorze: Redakcja