Różańca Najświętszej Panny Maryi część trzecia chwalebna

RÓŻANIEC NAJŚWIĘTSZEJ PANNY MARYI,
WEDŁUG ZWYCZAJU KAZNODZIEJSKIEGO
RYTMEM POLSKIM WYRAŻONY,
PRZEZ PANA WESPAZYANA Z KOCHOWA KOCHOWSKIEGO

[…]

Dla łatwiejszego czytania na trzy strony rozdzielon:

PIERWSZA CZĘŚĆ WESOŁA

WTÓRA CZĘŚĆ BOLESNA

TRZECIA CZĘŚĆ CHWALEBNA


TRZECIEJ CZĘŚCI CHWALEBNEJ
PIERWSZA TAJEMNICA,
Zmartwychwstania Pańskiego.

Witaj Matko! teć nowiny
Niosę, że Syn twój jedyny
Otchłań zwalczył Erebu.
Już z piekielnej wywiódł kluzy
Patryarchów poczet duży,
I wysłał ich ku niebu.
Ojcze nasz…
Jezus, Maryja, Józef.

1. Dziś tryumfuj kto, kto żywię,
Kto, kto rozum ma prawdziwie,
Wszyscy bądźmy weseli.
Ludzie, bydło, ryby, zwierze,
I ptak w miękkie odzian pierze,
Tryumfujcie anieli.
Zdrowaś Marya…

2. Trwóż się piekło, smuć otchłani,
Czart i z śmiercią zwojowani,
W pętacheś Lucyperze.
Jezus Bóg nasz zmartwychwstaje,
Tłumi duchów hardych zgraje,
Śmierć przez śmierć koniec bierze.
Zdrowaś Marya…

3. Straszliwego piekła szyby
Znają Pana bez pochyby,
Znają Stwórcę himery.
Po przepaściach hałas srogi,
Drze się ojców poczet mnogi,
Empirejskiej do sfery.
Zdrowaś Marya…

4. Tak zwalczywszy piekła brony,
Gdy już śmierci kark strącony,
W osobie ogrodniczej,
Jak ciemna noc świt rozżenie,
Pokaże się Magdalenie,
Któż radość jej wyliczy?
Zdrowaś Marya…

5. Niesie ona w lot te wieści
Matce, kojąc jej boleści,
Co widziała prawdziwie.
Przez Jonasza przeznaczony,
W ciele świętem uwielbiony,
Po trzecim dniu Pan żywię.
Zdrowaś Marya…

6. Jakiż promień tam radości
Macierzyńskie jej wnętrzności
Niewymownie przeszyje,
Gdy pobożne toż matrony
Twierdzą: Że grób otworzony,
Wstał Pan zmartwych i żyje.
Zdrowaś Marya…

7. Że żydowskiej znak niechęci,
I zapory, i pieczęci,
Mocą boską oddarte.
Którym byl sklep zawalony,
Kamień na bok odtoczony,
A drzwi grobu otwarte.
Zdrowaś Marya…

8. Pana niemasz, jeno w bieli
Aniołaśmy tam widzieli,
Który nas tam nawiedzi.
Wstał Pan z martwych. tej nadziei
Bądźcie, że do Galilei,
Matrony, was uprzedzi.
Zdrowaś Marya…

9. A jak słońca blask przyjemny,
Gdy rozżenie zamrok ciemny,
Tak awizy radosne
Żal pociechą zarumienią,
Smutek w radość prędko zmienią,
Kojąc serce żałosne.
Zdrowaś Marya…

10. Przez tę twoję dobrotliwa
Matko radość, Ciebie wzywa
Grzeszny, niechaj nie ginie.
Nie odrzucaj mej otuchy,
Uproś iskrę z żalem skruchy,
Przy ostatniej godzinie.
Zdrowaś Marya…

Chwała Ojcu, i Synowi etc.

Bóg nasz w Trójcy jednowładny
A w jedności spółeczny,
Niepojętą mocą sławny,
Ojciec, Syn, Duch przedwieczny.
Niech chwalony od nas wszędzie,
Jako Pan miłosierny,
I wielbiony zawsze będzie,
Z dobroci swej niezmiernej. Amen.


WTÓRA TAJEMNICA
Wniebowstąpienia Pańskiego.

Witaj Matko dobroczynna,
Winszować Ci by powinna,
Syn Twój wstąpił do nieba.
Ale język czy tak mowny,
Żeby sprawy tej cudownej
Dzieło wyrżnął jak trzeba.
Ojcze nasz…
Jezus, Maryja, Józef.

1. Dziedzic nieba, pielgrzym ziemie,
Zniósłszy z człeka grzechów brzemie
Zasługą męki srogiej,
Tron osiada chwały wiecznej,
Należyty i spółeczny,
Wstąpiwszy w górne progi.
Zdrowaś Marya…

2. Arką Noe po powodzi
Dni czterdzieści wierzchem chodzi,
Niźli oschną padoły.
Wstawszy z martwych, tyleż z swymi
Konwersował wybranymi,
Jezus Pan z apostoły.
Zdrowaś Marya…

3. Górę wszedłszy na Oliwną,
Tajemnicę uważ dziwną,
Ludzkiem widzianą okiem,
Gdzie aniołów gmin ognisty,
Bierze klejnot wiekuisty
Zasłoniony obłokiem.
Zdrowaś Marya…

4. Patrzą ucznie zadumieli,
Czego nigdy nie widzieli,
A Pan im z oczu zniknie.
O szczęśliwe nader oczy!
Jakaż radość ich obtoczy!
I wesele przeniknie.
Zdrowaś Marya…

5. Wiecznej twierdze, niebios brony,
Na tryumf ten tak wsławiony,
katarakty rozwodzą.
Bieżą z górnej wojska stansy,
Uprzedzając ordynansy,
Drogę Panu zachodzą.
Zdrowaś Marya…

6. Sam firmament wielosferny
Pełen pociech, że niezmiernej
Chwały Pan w nim rozgości.
Krzyształowe gmachy śliczne,
1 nazwiska nieb rozliczne,
Spólnej pełne radości.
Zdrowaś Marya…

7. Cóż tu rzeczesz marna ziemi,
Któraś skarby tak drogiemi,
Tak głupie pogardziła?
Niebu radość Bóg przed wiekiem,
Tobie wzgarda, żeś człowiekiem
Jegoś na krzyż przybiła.
Zdrowaś Marya…

8. Ale nie trać w nim ufności,
Lubo pełen surowości,
Miłosierdzia też pełny.
Porzuć zbrodnie, porzuć buty,
Niskiej miej się do pokuty,
I poprawy rzetelnej.
Zdrowaś Marya…

9. Rzuć się do nóg Panny czystej,
Zdobywszy się na ognisty
Afekt, tak rzeczesz do Niej:
Ten, co na Twem siadał łonie,
Na straszliwym osiadł tronie,
Od nas grzesznych już stroni.
Zdrowaś Marya…

10. Wspomóż Matko, mów do Syna
Adamowa ta rodzina
Zna występek i z winą,
Lecz mój Synu, wieczny Boże,
Niech ich Twoja krew wspomoże,
Że na wieki nie zginą.
Zdrowaś Marya…

Chwała Ojcu, i Synowi etc.

Bóg nasz w Trójcy jednowładny
A w jedności spółeczny,
Niepojętą mocą sławny,
Ojciec, Syn, Duch przedwieczny.
Niech chwalony od nas wszędzie,
Jako Pan miłosierny,
I wielbiony zawsze będzie,
Z dobroci swej niezmiernej. Amen.


TRZECIA TAJEMNICA,
Zesłania Ducha Świętego.

Witaj Matko, już się mowa
Iści Pana Jezusowa,
łże na zwolenniki,
Słowem pańskiem obiecany,
Miał Duch święty być zesłany
Przez ogniste języki.
Ojcze nasz…
Jezus, Maryja, Józef.

1. Dawca darów, duch mądrości,
Pocieszyciel z wysokości
Nawiedza padół ziemny.
Palec boży, światłość wieczna,
Twierdza wiary dostateczna,
Bóg, Pan i gość przyjemny.
Zdrowaś Marya…

2. Zgromadzeni w jednym gmachu
Ucznie, ali nie bez strachu,
Wiatr ich strwoży i z szumem.
Krzepi wiara ich nadzieje,
Na nich Pański Duch wyleje
Wszelką mądrość z rozumem.
Zdrowaś Marya…

3. Szczęśliważ tam chwila ona,
Trzecia w Trójcy gdy persona
Widomie ich posiędzie.
Rybaczkowie i ubodzy,
Dziś głębocy teolodzy,
I każdy mówcą będzie.
Zdrowaś Marya…

4. Wczora płuczą swe niewody,
Całe łowiąc dziś narody,
Do wyznania przywodzą.
Wczora niemi, wczora ciszy,
Dziś, kto mówiąc ich usłyszy,
Krasomówcę przechodzą.
Zdrowaś Marya…

5. Dziwi się lud pospolity
Nauce tak znamienitej,
Widząc Galilejczyki,
Rzymian, Partów, siedząc doma,
Wymawiają idyoma,
I różnych ziem języki.
Zdrowaś Marya…

6. Pamfilii co na gruncie
Zamieszkani, także w Poncie,
I w Cyrynie piaszczystej,
Elamitom dziwno, aby
Miał kto z nimi i z Araby,
Mowy pomódz ojczystej.
Zdrowaś Marya…

7. Takie łaski, takie dary,
Potwierdzając prawej wiary,
Duch im pański rozdaje.
Różno na świat idą, wszędy
Szczepić wiarę, tłumić błędy,
Ten w te, ów w insze kraje.
Zdrowaś Marya…

8. A jeżeliż tak sług raczy,
Toć i Matki nie przebaczy,
Matki swej ulubionej.
Jej że Synem potwierdzając,
Już na krzyżu umierając,
Niechciał mieć przepomnionej.
Zdrowaś Marya…

9. To świętego Ducha dzieło
Wprzód się na Niej wypełniło,
Gdy Jej anioł rozwodzi,
Że Duch pański zstąpi na Nię,
Że się matką Słowa stanie,
I że Stwórcę porodzi.
Zdrowaś Marya…

10. Gdy w tej łasce! Czemuż człecze,
Twa się do Niej nie uciecze
Prośba, z pokorą niską?
Wierz, uprosi, gdyż jest domem
Trójce świętej niewidomym,
I tronu jego bliską.
Zdrowaś Marya…

Chwała Ojcu, i Synowi etc.

Bóg nasz w Trójcy jednowładny
A w jedności spółeczny,
Niepojętą mocą sławny,
Ojciec, Syn, Duch przedwieczny.
Niech chwalony od nas wszędzie,
Jako Pan miłosierny,
I wielbiony zawsze będzie,
Z dobroci swej niezmiernej. Amen.


CZWARTA TAJEMNICA,
Wniebowzięcia Najświętszej Panny Maryi.

Witaj Matko, ze wszech święta,
Już niewdzięcznej ziemi wzięta,
Gość niebu pożądany.
W Tobie litość niech to wzbudzi:
Naszaś ziomka, znaseś ludzi,
Pomnij na chrześciany.
Ojcze nasz…
Jezus, Maryja, Józef.

1. Gdy zwyciężył Bóg śmierć srogą,
Wnet Cię Matkę swoję drogą,
Prawem takiem nadaje:
Aby ciało Twe bez zmazy,
Nie uznało śmierci skazy,
I tak się zaraz staje.
Zdrowaś Marya…

2. Bo tak właśnie należało,
Że, z którego Bóg wziął ciało,
Ciało Twe uwielbione,
Zaraz było wniebowzięte,
Ciało czyste, ciało święte,
Ziemią nic niedotknione.
Zdrowaś Marya…

3. Na firmament wywyższony,
Jako pokłon uniżony,
Wszystkieć chóry oddają.
Mocy, księstwa, cnoty, trony,
Seraf, Cherub zgromadzony,
Królową swą witają.
Zdrowaś Marya…

4. Tak wesołe kiedy pienie
Słychać w niebie, a stworzenie
Czem ma milczeć na ziemi?
Niechaj człowiek tryumfuje,
Niech godności tej winszuje
Pannie głosy zgodnemi.
Zdrowaś Marya…

5. Więc o Matko tak uczczona,
Prośba moja uniżona
Niech ma miejsce u Ciebie.
Nie gardź grzesznym pełnym złości,
Żebrzę Panno Twej litości,
Wspomóż mię w mej potrzebie.
Zdrowaś Marya…

6. Czart, świat, ciało mię wojują,
Raz widomie następują,
Drugi raz skrycie krążą;
Djabeł pychą, świat marnością,
Ciało zbytkiem i próżnością,
Sumnienie moje wiążą.
Zdrowaś Marya…

7. Kędy stąpię, wszędy jady,
Sidła, wnyki, sieci, zdrady
Ubogiej duszy mojej.
Ratuj Panno, ratuj proszę,
Mą do Ciebie prośbę wnoszę,
Pewienem łaski Twojej.
Zdrowaś Marya…

8. Tyś kotwica mocna wiernych,
Tyś kotwica łask niezmiernych,
Okręt z chlebem płynący,
Namiot Boży, zegar dzielny,
Tron misterny, puklerz sielny,
Krzak ogniem pałający.
Zdrowaś Marya…

9. Usłysz prośbę, nakłoń uszy,
Niechaj Cię mój płacz poruszy,
I wzdychanie serdeczne;
Utwierdź serce, zmocnij siły,
Tobie godnie by służyły,
Czcząc Cię na wieki wieczne.
Zdrowaś Marya…

10. Tu synowski bok przebity
Pluszczy krużem krwie obfitej,
Tu piersi Matki miłej;
A któż zwątpi w prośbie jakiej,
Te miłości widząc znaki,
Że się w jedno złączyły.
Zdrowaś Marya…

Chwała Ojcu, i Synowi etc.

Bóg nasz w Trójcy jednowładny
A w jedności spółeczny,
Niepojętą mocą sławny,
Ojciec, Syn, Duch przedwieczny.
Niech chwalony od nas wszędzie,
Jako Pan miłosierny,
I wielbiony zawsze będzie,
Z dobroci swej niezmiernej. Amen.


PIĄTA TAJEMNICA,
Koronowania Najświętszej Panny Maryi.

Witaj Matko już w koronie,
Na synowskim siedząc tronie,
Wywyższona nad chóry;
Posadzona tak wysoko,
Rzuć łaskawe na nas oko,
Twej pamiętna pokory.
Ojcze nasz…
Jezus, Maryja, Józef.

1. Tryumf, tryumf zawołany,
Dzisiaj w niebie Syn kochany
Matkę swą mile wita.
Odzież z słońca onej daje,
Podnóżkiem się miesiąc staje,
Korona z gwiazd uwita.
Zdrowaś Marya…

2. Tron nad wszystkie nieba wyższy,
Majestatu Boga bliższy,
Mieszkańców nieba głowa.
Wszystkie duchy cześć Jej czynią,
Znając nieba gospodynią,
Wenerując królową.
Zdrowaś Marya…

3. Na ten tryumf, jak weseli
Serafini i anieli,
Wszystkie nieba się cieszą.
Tryumfalnej pełne cery,
Rwą się wojska z swej kwatery,
Pani swej zabiedz spieszą.
Zdrowaś Marya…

4. Nawet taras sam Erebu,
Choć zazdrościł zawsze niebu
Panny koronowanej;
Choć się gryzie, choć zazdrości,
Nie jest przecie bez radości,
Z zawiścią pomięszanej.
Zdrowaś Marya…

5. Aleć i człek niechaj krzyknie,
Niechaj radość go przeniknie,
Przy tej koronacyi.
Zgubę znalazł matki Ewy,
Błaga Panna boskie gniewy,
Tarczą imię Maryi.
Zdrowaś Marya…

6. Tać to tęcza Bogu miła,
Która Boga osłoniła
Pokorniuchna wielkiego.
Wyssał z piersi jej własności,
Miłosierdzie łaskawości,
Litość ludu swojego.
Zdrowaś Marya…

7. Niechaj świadczy łotr zgubiony,
Co pomogło że zbawiony?
Przytomność Matki bożej.
Więc ktośkolwiek łotr wierutny,
Proś, a z żalem padnij smutny,
Odmową cię nie strwoży.
Zdrowaś Marya…

8. A więc wszyscy grzeszni zgodnie,
Znając grzechy, znając zbrodnie,
Idziem Panno do Ciebie:
Przed Twym, łaski pełna, tronem
Padłszy, sercem uniżonem
Prosim, ratuj w potrzebie.
Zdrowaś Marya…

9. Ratuj, dźwignij Twoję onę,
Trwałą w służbie Twej, koronę,
Polski tobie oddanej.
Ugaś wnętrzny ogień, który
Co raz bierze moc do góry,
Od swychże poddymany.
Zdrowaś Marya…

10. Królestwo to Twe dziedrczne
Trapią wojny ustawiczne,
Biada, skwierk, ucisk wszędzie.
U twojego ważna Syna,
Niech nas wesprze Twa przyczyna,
Że nam miłościw będzie.
Zdrowaś Marya…

Chwała Ojcu, i Synowi etc.

Bóg nasz w Trójcy jednowładny
A w jedności spółeczny,
Niepojętą mocą sławny,
Ojciec, Syn, Duch przedwieczny.
Niech chwalony od nas wszędzie,
Jako Pan miłosierny,
I wielbiony zawsze będzie,
Z dobroci swej niezmiernej. Amen.

Wierzę w Boga Ojca, etc.VOTUM.
Przyjmij ten miałki koncept, liche elogia,
Tobie ofiarowane, o słodka Marya!
W nagrodę pracy żebrzę Matki łaski pełnej:
Przy śmierci iskrę skruchy uproś mi rzetelnej.

O autorze: Ywzan Zeb